Er der problemer med kloakken?

Flemming  Springborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 89.

Dobbeltvandlukke under vask

Er der problemer med kloakken?

Mange boligselskaber og private boligejere oplever, at der opstår problemer med kloaksystemerne. Det kan være lugt af kloak i køkkenet eller på badeværelset, forstoppelser, selv om kloakken lige er blevet renset, fugtige kældervægge eller rotter under stuegulvet.
Alt sammen ting der indikerer, at kloakken er defekt eller ikke udført efter gældende regler.

Beboere i en boligforening i Jylland have gennem længere tid klaget over periodevise kraftige lugtgener i deres badeværelser. Deres rådgivende ingeniør kontaktede Teknologisk Institut og bad om en besigtigelse af de pågældende lejligheder.

En gennemgang af de berørte lejligheder afslørede en hel række forhold som sammen eller hver for sig kan give anledning til lugtgener, fx ulovligt udførte gulvafløb, forkert tilslutning af installationer samt forkerte ledningsføringer under gulvet i badeværelserne.

- De seneste år har vi set en stigning af henvendelser fra boligselskaber og private, som har problemer med deres kloakker. Ofte har de uden held forsøgt at afhjælpe problemet i samarbejde med en lokal entreprenør eller ingeniør. I den slags sager er det vigtig både at betragte de enkelte installationer og hele bygningens afløbssystem, da det ofte er en kombination af flere forhold, som giver problemerne, siger civilingeniør Flemming Springborg fra Teknologisk Institut.

Ofte, når den lokale entreprenør eller ingeniør måtte give fortabt, har Teknologisk Institut været i stand til at indkredse fejlen og på stedet foreslå en afhjælpende foranstaltning.   

- Vi har endnu aldrig oplevet, at vi efter en besigtigelse på stedet ikke var i stand til at finde fejlen, fortæller civilingeniør Flemming Springborg. Han påpeger vigtigheden af,
at man hurtigt finder fejlen, da defekte eller ulovlige afløbsinstallationer kan medføre en sundhedsrisiko for beboerne.