ERFA-gruppe for flow og flowmåling

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

erfagruppe videndeling

ERFA-gruppe for flow og flowmåling

Vi videndeler information om flow og flowmåling

I Danmark findes en lang række af virksomheder, hvor flowmåling er en central del af deres produktionsapparat eller en essentiel del, af det de leverer. Dette gælder bl.a. for medicinal-, fødevarer- og procesindustrien, samt for vand- og varmeforsyningssektoren.

De flowtekniske problemstillinger kan være meget forskellige, men fælles for os alle handler det om de måletekniske aspekter vi arbejder med ved flow og flowmåling. Det kunne fx være omkring flowtekniske udfordring ved flowmåling af en given proces, valg af flowmålingsprincip, forståelse af kalibreringscertifikater, tekniske udfordringer i forbindelse med af-/udlæsning af data fra en flowmåler i et procesanlæg eller vurdering af usikkerheden fra en flowmåling i en given proces osv.

Formålet med erfa-gruppen

Hensigten med denne gruppe er at nå ud til alle de grene af industrien der på en eller anden måde arbejder med flowmåling. Der findes allerede erfa­grupper under Center for Legal Metrologi der behandler forbrugs-/afregningsmålere til vand og varme. Men der mangler et supplement, som dækker de måletekniske aspekter og udfordringer bredere og mere generelt.

Hvor oftest afholdes der erfa-gruppe arrangementer?

Der afholdes et til to møder om året alt efter behov og interesse eller antal emner, der skal gennemgås eller debatteres. Hvert møde afholdes fra kl. 9 til 15. Møderne afholdes på skift hos de deltagende virksomheder. Hvis det er muligt for værten for mødet, gives en rundvisning på virksomheden eller virksomheden præsenteres med en power point.

Vil du vide mere? Tilmeld dig her og modtage mere information om erfa-gruppen samt tilmeldingslink (intet bindende):

Ja, jeg ønsker at tilmelde mig interesselisten for Erfagruppen flow og flowmåling.
Nej, jeg ønsker ikke at være med i Erfagruppen flow og flowmåling længere.

Fornavn

Efternavn

Virksomhed

E-mail