Feltmåling af kedler

Anders  Pødenphant

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 69.

Mobil prøvestand december 2013

Feltmåling af kedler

Større kedler er svære at flytte og transportere. Vi har en mobil prøvestand og kan derfor tilbyde test af kedler op til 1000 kW, hvor I måtte ønske det.

Kedelprøvning hvor ønsket
Teknologisk Institut har udviklet en komplet mobil prøvestand, som gør det muligt for os at teste kedler ude hos vores kunder. Udstyret består af både røggasanalyseudstyr og udstyr til at måle og aftage kedlens effekt. Vi tilbyder akkrediterede feltmålinger på kedler mellem 200 og 1000 kW. Kedler op til 500 kW måles efter standarden EN 303-5. Kedler over 500 kW måles efter metodebladene MEL-02, MEL-06 og MEL-07.

Kunde udtaler: En absolut fordel
Kedelproducenten Linka Maskinfabrik A/S i Lem har haft besøg af den mobile prøvestand. Projektleder Jan Dahl Madsen udtaler følgende:

Jeg ser det som en absolut fordel, at vi kan få testet vores store kedler hos os selv. Vi har på én gang fået testet en 250 og en 500 kW kedel, hvor Teknologisk Institut kom til os. Det sparede os for meget tid på ekstra opsætning og dermed penge. Den mobile prøvestand fungerede fint.

Akkrediteret energilaboratorium
Teknologisk Instituts Energilaboratorium er akkrediteret af DANAK til at udføre typeprøvning.

 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med:

  • Typeprøvning af biobrændselskedler efter DK/EN303-5
  • Typeprøvning af løse stokere efter DS/EN15270
  • Måling af kedler efter MEL-02, MEL-06 og MEL-07
  • Rådgivning om gældende lovgivning, standarder og frivillige ordninger