Filtre til staldventilation skal beskytte mod luftbårne virussygdomme

Søren Bastholm Vendelbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 24.

Billedet er en opstilling af et fotokatalytisk filter

Filtre til staldventilation skal beskytte mod luftbårne virussygdomme

Teknologisk Institut er med til at udvikle et ventilationsfilter, der skal nedbringe smitten af luftbårne sygdomme i stalde. Det er et vigtigt tiltag til at øge sundheden hos produktionsdyr, og dermed sænke medicinforbruget i landbruget.

Udbrud af smitsomme dyresygdomme har alvorlige konsekvenser for dyrebesætninger i hele verden. Alene i Danmark bruger vi mere end 100 mio. kroner årligt på at reducere sygdomme i staldene. Især luftbårne sygdomme kan være svære at håndtere, fordi de ikke kan forhindres helt ved almindelige hygiejne-foranstaltninger. Sygdomme forårsaget af virus vil ofte svække immunforsvaret hos de syge husdyr, og dermed føre til sekundære infektioner med bakterier. Sekundære infektioner medfører et større antibiotikaforbrug, som øger risikoen for resistensudvikling. Ved at reducere forekomsten af luftbårne infektioner kan medicinforbruget sænkes, og risikoen for resistens mindskes samtidigt med, at dyrevelfærden øges. 

Ventilationsfilter kan dræbe virus

En ny type ventilationsfilter kan imidlertid forhindre, at luftbårne virus kommer ind i staldene, og på den måde sænker filtret risikoen for, at dyrene bliver smittet. Ved at lade al luft, der kommer ind i stalden, passere gennem et kemikaliefilter, som belyses med UV-lys, kan de virus der findes i luften omkring stalden slås ihjel, så den luft der kommer ind i stalden, er renset. Dyrene udsættes dermed ikke for de luftbårne sygdomme som fx influenza og PRRS (porcin reproduktions- og respirationssygdom). Teknologien har vist sig at fungere i laboratoriet, et eksempel på en opstilling kan ses af billedet, og næste skridt er at opskalere og udvikle en prototype, der kan bruges til staldproduktion. Det nye filter er et billigt og energieffektivt alternativ til de filtre der anvendes i dag.

Stærke partnere

Innovationsfonden har bevilliget 9,5 mio. kroner til projektet, som kan være første step på vej mod en serieproduktion. Det sker i et samarbejde mellem producenten af staldventilation Skov A/S, Teknologisk Institut, Seges L&F og Københavns Universitet, hvis samlede kompetencer vil udbygge den danske styrkeposition indenfor højteknologisk fødevare-produktion, herunder sikre færre smittede dyr i svineproduktionen og øge den danske teknologieksport.

”Sygdomme i avlsbesætningerne er et kæmpe problem ikke blot i Danmark, men også i Kina, Rusland og andre lande med stor dyreproduktion. Derfor ser vi et stort potentiale i denne teknologi, der kan sælges i hele verden,” udtaler Jesper Mogensen CTO fra Skov A/S, der fra Glyngøre sælger staldventilation i store dele af verden. 
 

Kontakt

For mere information kontakt enten Jakob S. Engbæk, Seniorspecialist på mail: jae@teknologisk.dk eller
Søren B. Vendelbo på mail: sbv@teknologisk.dk

 

Online nyhedsmagasin

Vil du modtage nyheder og artikler om plast og emballage i din indbakke? Tilmeld dig vores online nyhedsmagasin her