FN’s verdensmål i virksomhedernes hverdag: Bæredygtighed er på de fleste virksomheders dagsorden

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

FNs verdensmål

FN’s verdensmål i virksomhedernes hverdag: Bæredygtighed er på de fleste virksomheders dagsorden

Publiceret den 26. juni 2020.

20 procent af danske virksomheder arbejder med FN’s 17 Verdensmål, viser undersøgelse fra Teknologisk Institut.

Langt hovedparten af danske virksomheder har taget initiativer mod øget bæredygtighed – hver femte virksomhed arbejder målrettet med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed. Det viser en undersøgelse blandt danske virksomheder lavet af Teknologisk Institut. Undersøgelsen viser samtidig, at de danske virksomheder, som arbejder med FN’s Verdensmål, mener, at de kan have store fordele af det.

Bæredygtig udvikling i virksomhedernes hverdag
FN’s 17 Verdensmål forpligter FN’s medlemslande på statsligt niveau til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling – bl.a. ved helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, gøre produktion mere bæredygtig, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle samt anstændige jobs.

– Der har længe været konsensus om, at det er virksomhederne, der skal levere de nye løsninger, som kan understøtte en bæredygtig omstilling, og at de på den måde er afgørende for at nå i mål med Verdensmålene. Med undersøgelsen står vi med et billede af, hvordan og i hvilken grad Verdensmålene omsættes i danske virksomheder – og hvilken værdi virksomhederne selv vurderer, de får ud af at arbejde med Verdensmålene. Vi håber, at danske virksomheder kan bruge undersøgelsen til at danne sig et billede af, hvor udbredt arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed er blandt andre danske virksomheder, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut.

Undersøgelsen er gennemført af Jysk Analyse som telefoninterview med 600 danske virksomheder i forhold til, hvordan de vurderer Verdensmålenes relevans for deres udvikling, og hvordan danske virksomheder i givet fald arbejder med FN’s 17 Verdensmål. Interviewene er gennemført i perioden april til juni 2019.

– Når vi vurderer virksomhedernes svar, er det vigtigt at have for øje, at virksomhederne er spurgt før Corona-pandemien. Det er helt naturligt, at virksomhederne lige nu og i en periode fremover har et andet fokus. Men samtidig tyder meget på, at det fortsatte fokus på grøn omstilling i Danmark bliver en vigtig del af vejen ud af den økonomiske krise og derfor stadig vil have virksomhedernes fokus, siger forretningsleder Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Hver femte virksomhed mener, det giver fordele
Undersøgelsen viser, at kun tre procent af danske virksomheder har et godt kendskab til FN’s Verdensmål, mens 33 procent har hørt om verdensmålene, men arbejder ikke med dem. 46 procent af virksomhederne har aldrig hørt om Verdensmålene. 

Af de adspurgte virksomheder, som kender Verdensmålene, har fire ud af ti valgt at arbejde med dem. Heraf giver 42 procent udtryk for, at Verdensmålene har inspireret til innovation fx i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller energibesparelser. Motivationen for at arbejde med Verdensmålene er for 33 procent af virksomhederne, at Verdensmålene matcher virksomhedsværdierne, mens andre af virksomhederne er gået ind i at arbejde med Verdensmålene på grund af forventningen om eksempelvis en økonomisk gevinst, krav fra kunderne, eller fordi konkurrenterne arbejder med Verdensmålene.

Stort fokus på miljøforbedrende indsatser og grøn omstilling
Med til billedet hører også, at 76 procent af de adspurgte virksomheder indenfor de sidste to til tre år har taget initiativer, som forbedrer klima, ressourceforbrug eller miljø – 33 procent har i høj grad eller i nogen grad været inspireret af Verdensmålene uden dog direkte at koble indsatserne til Verdensmålene.

– Det er positivt, men ikke overraskende, at så mange danske virksomheder har arbejdet med miljømæssige forbedringer uanset baggrunden for initiativet. Danmark har haft stort fokus på miljømæssig bæredygtighed de sidste mange år og aktuelt under overskriften ”grøn omstilling”.
Dykker vi mere ned i tallene, er det sådan, at hele 73 procent af de virksomheder, som arbejder med Verdensmålene, planlægger nye initiativer ift. miljø, klima og ressourceforbrug indenfor de næste to til tre år. For virksomheder, som ikke arbejder med Verdensmålene, er det kun 54 procent, som har planer om miljømæssige initiativer de næste to til tre år. Det kan være en forsigtig indikator på, at Verdensmålene fungerer som en rammesætning af virksomhedernes arbejde med bæredygtighed, siger Stig Yding Sørensen.

To ud af tre af de adspurgte virksomheder vurderer, at øget opmærksom på bæredygtighed i samfundet giver muligheder, der styrker virksomhedens konkurrenceevne. Videre adspurgt peger virksomhederne på, at øget fokus på bæredygtighed i samfundet kan give virksomhederne forretningsmuligheder såsom at styrke deres position i markedet, skabe adgang til nye markeder eller give adgang til nye kunder.

Krav og forventninger fra kunderne vil blive afgørende
Ifølge undersøgelsen er en af de afgørende forskelle mellem de virksomheder, som arbejder med Verdensmål, og de, som arbejder med miljøforbedrende initiativer, i hvor høj grad virksomhederne er drevet af krav fra deres kunder. Her er det kun 14 procent af de virksomheder, der arbejder med Verdensmålene, som angiver grunden til at være krav fra kunderne. For de virksomheder, som planlægger miljøforbedrende indsatser de næste par år, er det 50 procent af virksomhederne, der i høj eller nogen grad oplever et krav fra kunderne.

Spørger man alle virksomhederne i undersøgelsen om, hvad der driver deres ambitioner ift. bæredygtighed, så er det hyppigst forekommende svar ”at leve op til de krav, kunderne stiller”.

– Jeg tror, vi vil se, at i takt med at kendskabet til Verdensmålene udbredes blandt virksomhederne, så vil efterspørgslen og kravene fra kunderne til virksomhederne ift. indsatser, som direkte er sat i relation til Verdensmåls-rammen, stige. Vi kan se, at en spydspids af de større og internationalt orienterede virksomheder har fordel af at bruge Verdensmålene som rammesætning for deres bæredygtighedsarbejde, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre.

Yderligere oplysninger
Direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut, mobil: 7220 3116, mail: alh@teknologisk.dk og seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk.

Fakta om undersøgelsen
Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at fremme udnyttelsen af teknologisk fremskridt til gavn for erhvervsliv og samfund gennem udvikling, rådgivning og formidling. Instituttet har en naturlig rolle i at understøtte danske virksomheder i kobling mellem bæredygtighed, teknologi, udvikling og vækst.

Vi har undersøgt danske virksomheders kendskabs- og anvendelsesgrad af de 17 Verdensmål gennem interview med direktører og ledende medarbejdere i 600 danske virksomheder med 10-1.000 ansatte i såkaldte teknologitunge brancher som fremstilling, forsyning samt bygge og anlæg. Interviewene er gennemført i perioden april til juni 2019.

Undersøgelsen har resulteret i fire rapporter, der med hvert sit fokus stiller skarpt på, i hvilket omfang samt hvordan danske virksomheder arbejder med at omsætte Verdensmålene og koble dem til deres innovation, produktudvikling, vækst og forretning.

Highlights fra rapport 1
Primært store, danske virksomheder arbejder med FN’s 17 Verdensmål

FN’s 17 Verdensmål forpligter FN’s medlemslande på statsligt niveau til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling.

Undersøgelsen viser, at kun tre procent af danske virksomheder har et godt kendskab til FN’s Verdensmål, mens lidt over halvdelen af danske virksomheder har hørt om de 17 Verdensmål.

Ud af de virksomheder, der har hørt om Verdensmålene, så er det især de små, danske virksomheder, som ikke mener, at Verdensmålene har relevans for dem, mens der er et flertal af de store virksomheder, som har valgt at arbejde med Verdensmålene.

Blandt de virksomheder, der kender de 17 Verdensmål, har næsten fire ud af 10 virksomheder valgt at arbejde med de 17 Verdensmål i virksomheden. Heraf giver 42 procent udtryk for, at Verdensmålene har inspireret til innovation fx i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller energibesparelser.

Highlights fra rapport 2
Ånden i FN’s 17 Verdensmål kan styrke konkurrenceevnen
Langt størstedelen af virksomhederne gennemfører bæredygtige initiativer på social- og/eller miljøområdet, og omkring en tredjedel har ambitioner om mere i fremtiden. Selvom initiativerne ligger indenfor rammerne af FN’s 17 Verdensmål, er det kun omkring en femtedel af virksomhederne, som direkte forbinder deres initiativer med et eller flere af Verdensmålene.

Undersøgelsen viser, at 76 procent af danske virksomheder indenfor de sidste to til tre år har taget initiativer, som forbedrer klima, ressourceforbrug eller miljø – og mere end halvdelen mener, at de er eller har været inspireret af Verdensmålene.

På miljøområdet er det særligt indenfor energibesparelse, affaldshåndtering og mere bæredygtig transport, at virksomhederne planlægger tiltag de næste to til tre år.

Highlights fra rapport 3
Danske virksomheder ser nye forretningsmuligheder med Verdensmålene

Miljømæssig og social bæredygtighed har været på samfundsdagsordenen siden Brundtland-rapporten ”Vores fælles fremtid”, som FN udgav i 1987. Verdensmålene er siden introduktionen i 2015 blevet omtalt som en ny forretningsmulighed for virksomheder.

To ud af tre af de adspurgte virksomheder vurderer, at deres konkurrenceevne styrkes, når der er fokus på bæredygtighed i samfundet. Videre adspurgt peger virksomhederne på, at øget fokus på bæredygtighed i samfundet kan styrke virksomhedernes forretning, såsom at styrke deres position i markedet, skabe adgang til nye markeder eller give adgang til nye kunder.  

Ambitionen for fx miljømæssig bæredygtighed er for 40 procent af virksomhederne at leve op til krav fra kunderne, mens det for 26 procent er at være de bedste i branchen. Kun for 22 procent af virksomhederne er ambitionen begrænset til at leve op til minimumskravene i lovgivningen.

Highlights fra rapport 4
FN’s 17 Verdensmål inspirerer til teknologisk udvikling

I virksomheder, der arbejder med Verdensmålene, har arbejdet ført til innovation i to ud af fem virksomheder. Det er fx i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller anden innovation.

For hver sjette virksomhed, der arbejder med Verdensmålene, har det således ført til nye produkter, mens det har ført til ny teknologi i hver ottende virksomhed.

Undersøgelsen viser derudover, at 63 procent af virksomheder med kendskab til Verdensmålene investerer i nyt udstyr eller ny teknologi for at forbedre sociale forhold eller bidrage til renere miljø. Investeringerne er mere udbredt blandt disse virksomheder end blandt virksomheder med begrænset eller intet kendskab til FN’s 17 Verdensmål.

Hent rapporterne her