Fokus på internationalisering af teknologisk service

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Undersøgelse blandt brugere af pilotproduktion - brugerprofil og behov for teknologisk service

Fokus på internationalisering af teknologisk service

International udveksling af viden tager voldsomt til i disse år. Det kan ske gennem køb og salg af serviceydelser, rekruttering af udenlandske eksperter eller gennem internationale samarbejder.

Viden bliver stadig mere specialiseret og må ofte findes uden for Danmarks grænser. Samtidig er danske videninstitutioner ofte så højt specialiserede, at de sælger deres ydelser i udlandet. Det er en tendens, som ses både blandt danske FoU-intensive virksomheder og i videninstitutioner som GTS-institutter (se Styrelsen for Forskning og Innovation (2015): Internationalisering af virksomheders Forskning og Udvikling. Udarbejdet af Teknologisk Institut).

For GTS-institutterne er denne strategiske udfordring allerede løftet frem i et fremtidsstudie fra 2015 med henblik på at inddrage dette perspektiv i GTS-institutternes udviklingsprojekter (se Teknologisk Institut (2015): Fremtidens innovationsinfrastruktur – eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd. Udarbejdet for Styrelsen for Forskning og Innovation).

Parallelt hermed har der været overvejelser om, hvordan man kunne gøre det lettere for mindre virksomheder at finde frem til internationale udbydere af teknologisk service. En kortlægning af nordiske test- og demonstrationsfaciliteter har vist muligheder og udfordringer for et nordisk samarbejde for en fælles adgang til teknologisk service (se Danish Technological Institute et al. (2017): Mapping of Nordic test and demonstration facilities. Udarbejdet for Nordisk Ministeråd). Foreløbig har det ført til, at GTS-nettet har etableret platformen Danmarks Teknologiske Infrastruktur til søgning efter danske test- og demonstrationsfaciliteter.

Teknologisk Institut har i dag ikke bare en betydelig eksport af viden, men arbejder også på at give danske virksomheder adgang til stadig mere specialiserede ydelser gennem udenlandske teknologiske institutter.

Teknologisk Institut hjælper danske virksomheder med bl.a. pilotproduktion. For at tilpasse vores ydelser til virksomhedernes behov, har vi gennemført behovsanalysen: 

Analysen viser, at virksomhederne også har et behov for at være i samspil med udenlandske teknologiske institutter.

Teknologisk institut har i et udviklingsprojekt også udviklet et koncept, hvor danske virksomheder gennem Teknologiske Institut kan gennemføre innovationsprojekter sammen med udenlandske teknologiske institutter. 

Evalueringen ​viser, at virksomhederne har stor nytte af dette samarbejde, da det bibringer ny teknologisk viden og afklaring, som på afgørende vis har bragt deres innovationsprojekter videre. 

Teknologisk Institut arbejder forsat med at udvikle nye samarbejds- og forretningsmodeller for at tilbyde et større og mere specialiseret udbud gennem samarbejde med udenlandske teknologiske institutter, se fx Teknologisk Institut som højteknologisk produktions- og materiale-HUB og LEE BED.  Center for Analyse og Erhvervsfremme er med inde over begge disse projekter