Fokus på trafikstøjen

Signe Hellested Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 15.

Bil på vejen - Vejsektordage

Fokus på trafikstøjen

Vejsektordagene den 22. og 23. maj 2019 på Teknologisk Institut sætter bl.a. fokus på vejtrafikstøjen og dens konsekvenser.

Vejtrafikstøjen er en væsentlig støjkilde i vores samfund, og hvordan støjen fra trafikken kan reduceres, er stadigvæk højaktuel og ofte til debat. Senest set i forslaget fra Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner, hvor man ønsker at nedsætte hastigheden på Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 på den del af strækningerne som går gennem Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre. Forslaget er at sætte hastigheden ned fra 110 km/t og til 90 km/t.

På Vejsektordagene den 22. og 23. maj, som afholdes på Teknologisk Institut i Taastrup, vil der, blive sat ekstra fokus på hvilke tekniske virkemidler som kan reducere vejtrafikstøjen, og hvilke effekter virkemidlerne potentielt kan have. 

Målrettet specialmesse
Vejsektordagene på Teknologisk Institut er en målrettet specialmesse for aktører i den danske vejsektor, der arrangeres i samarbejde med brancheforeningen Sikre Veje. Blandt emnerne er vejinfrastruktur, vejteknik, asfaltudlægning, bindemidler, fremtidens vej, vejafvanding, sikkerhed ved vejarbejder – og som sagt støj fra veje.

Bl.a. vil vejstøjens samfundsmæssige omkostninger blive belyst ved to oplæg på førstedagen, den 22. maj, to eksperter vil tale om bekæmpelse af vejtrafikstøj og trafikstøjens samfundsmæssige omkostninger. Det sker ved oplægget Vejtrafikstøjen – Hvordan kan den bekæmpes? v/ Rasmus Stahlfest Holck Skov, Akustisk Specialist, Force Technology og Samfundsøkonomi på vej.
v/ Ulrik Beck, Senior konsulent, Incentive Partners.

720.000 boliger påvirket
- Støjbelastninger fra trafikken er et stort problem mange steder i Danmark, og Miljøstyrelsen anslår, at 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere er påvirket af støjgener, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Disse støjgener har i den grad store samfundsmæssige og menneskelige omkostninger, med øget risiko for sygdomme som hjerte-karsygdomme, forhøjet blodtryk og diabetes, siger seniorkonsulent Bjarne Schmidt, Teknologisk Institut.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der statistisk set dør mellem 200 til 500 danskere om året, på grund af støj. Et tal som ligger væsentligt højere end antallet af dræbte i trafikken.

- Set i lyset af den stigende trafik på de danske veje, hvor motorvejstrafikken er steget med 3 procent fra 2017 til 2018, opgjort af Vejdirektoratet, og en stigning af vejtrafikken på godt 14 procent siden 2010, er det væsentligt, at der til stadighed er fokus på de miljømæssige konsekvenser, herunder støjen fra trafikken, siger Bjarne Schmidt.

Fokus på løsninger
Ved Vejsektordagene vil der blive sat yderligere fokus på trafikstøjsproblemet og hvordan denne kan reduceres og hvilke omkostninger der er forbundet med ikke at tage vejtrafikstøjen alvorlig.

Vejsektordagene har generelt fokus på løsninger i forbindelse med fremtidens vejinfrastruktur, trafiksikkerhed, klimatilpasning, bæredygtighed og bedre bymiljøer. Målet er at give virksomheder, som er aktører i vejsektoren, mulighed for at fremvise de nyeste teknologier, produkter og fremtidige innovative løsninger.

Temadagene bidrager til, at vejinfrastrukturen udvikler sig i takt med et øget behov for mobilitet og fremkommelighed, som til stadighed er udfordret af påvirkningerne fra trafikken og miljøet. Vejsektordagenes målsætning er at sikre, at den danske vejinfrastruktur, også i fremtiden, bidrager til en vejinfrastruktur i balance og øget samfundsmæssig vækst.

Vejsektordagene 2019 vil blive skudt i gang med en velkomst af Jens Mandrup, der er formand for Trafikudvalget i Region Hovedstaden.

Med udgangspunkt i de trafikale udfordringer i en større forstad til København vil borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune, desuden tage afsæt i fremtidens løsninger til håndtering af den stigende vejtrafik. Hvordan kan letbanen og vejinfrastrukturen supplere hinanden til løsning af trafikale udfordringer?