Forbedret karakterisering af nano- og mikropartikler

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Forbedret karakterisering af nano- og mikropartikler

Nano- og mikropartikler: Karakterisering, innovative anvendelser og miljørigtig teknologi.
 

Innovationskonsortium ”NaKIM” 2009-2012. Projektet er afsluttet.

Mange danske innovative virksomheder inden for bl.a. medicin, fødevarer og røggasrensning mødes med stærkt stigende krav vedrørende dokumentation for mikro- og nanopartiklers særlige egenskaber. Der er også fra offentligheden et øget fokus på de potentielt sundhedsmæssige og miljømæssige påvirkninger fra især nanopartikler.

Det er en videnskab i sig selv at måle præcist på noget, der er så småt som nanopartikler. En nanometer udgør blot en tusindedel af en mikrometer eller en milliontedel af en millimeter. I NaKIM-projektet er derfor udviklet pålidelige industrielle målemetoder, der kan anvendes til reproducerbart at karakterisere og dokumentere mikro- og nanopartiklers egenskaber. Fokus har været på:

  • Partiklers størrelse
  • Partiklers antal
  • Partiklers facon
  • Partiklers kemi

Delprojekt: HEPA-filtre og penetration af nanopartikler

Teknologisk Institut har i tæt samarbejde med primært Novo Nordisk udviklet et helt nyt filtertest-setup til at kvantificere, hvor stor en andel af nanopartikler, som de ekstremt effektive HEPA-filtre fjerner, ved produktion af fx lægemidler i rene rum. Det udviklede setup kan ligeledes bruges til at undersøge, hvilken betydning eventuelle lækager i filtrene har og kan også anvendes til andre typer filtre.

Delprojekt: Røggasrensning og nanopartikler

I NaKIM-projektet har der samtidig været skarpt fokus på forbrændingspartikler, og her har Teknologisk Institut bl.a. været tovholder på et delprojekt omhandlende måling af effektivitet af en såkaldt vådscrubber overfor nanopartikler. En vådscrubbers primære funktion er at udvaske svovldioxid, så det ikke lukkes ud i atmosfæren til gene for mennesker og miljø, men det er naturligvis også ønskværdigt, at scrubberen renser for andre uønskede forbindelser. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Alfa Laval Aalborg, som er producent af scrubbersystemer.