Friktion - en nyttig indgangskontrol på folier

Frederik R Steenstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 57.

Friktion - en nyttig indgangskontrol på folier

Friktion kan være irriterende. I andre sammenhænge er tilstrækkelig friktion altafgørende for at et transportbånd kører, og som uddybet nedenfor kan en folies friktionsegenskaber afsløre ændringer i proceshjælpestofferne. Hvis sådanne ændringer fanges på et tidligt tidspunkt, kan kostbar re-processering undgås.Billedet viser et glat ikon, som bruges til advarsel om glatte flader

Plastlaboratoriet har med succes deltaget i præstationsprøvning vedrørende friktion. Som akkrediteret laboratorium har vi en forpligtelse til at samarbejde med andre laboratorier for at se om vi finder den samme værdi. For nyligt bestemte vi statisk og dynamisk friktionskoefficient på folier rundsendt til en række europæiske laboratorier og resultatet viste, at vi med vores udstyr får samme resultat som de øvrige akkrediterede laboratorier. Undersøgelserne er formaliseret i ISO 8295, der på mange måder er sammenlignelig med ASTM D1894 Standard Test Method for Static and Kinetic Coefficients of Friction of Plastic Film and Sheeting.

Der er i princippet tale om en trækprøvning, hvor en slæde beklædt med folien trækkes hen over et andet stykke folie. Som det fremgår af principskitsen - figur 1, kan man teste en folie ”imod sig selv”. Principperne kan også bruges til en produktundersøgelse, fx en bestemmelse af en sårbandage friktion imod en standardbomuld. 

Billedet viser en principskitse af hvordan man tester friktion.
Figur 1. Principskitse

Den statiske friktion kan i princippet også bestemmes ved at måle den vinkel, der skal til for at få et emne til at rutsje ned som illustreret i diagrammet i Figur 2. For at skelne folier, er kræfterne dog så små, at vinklen ikke kan bestemmes præcist nok og så er der behov for en fintfølende trækprøvemaskine. Typisk kan man forvente at tynde emballagefilm har en friktionskoefficient på under 0.2, svarende til 0.4 Newton.

Figuren viser en vinkel-baseret bestemmelse af statisk friktion
Figur2. Vinkel-baseret bestemmelse af statisk friktion.

Når en folie er blæst, rulles produktet op, fordi en kontinuerlig proces er mere effektiv. Foliematerialet skal derfor være tilsat slipmidler, da produktet i modsat fald hurtigt vil klistre sammen. Slipmidler er proceshjælpestoffer der migrerer til overfladen: Når foliematerialet er smeltet, er de kompatible med plastmaterialet, men når den blæste folie køler af, migrerer de til overfladen. Til emballering af fødevarer vælges slipmidler som har en lav toxicitet, da der altid vil ske en vis afsmitning. 
Benyttes genvunden plast som fødevarekontaktmateriale, kan uønskede slipmidler migrere til overfladen også selvom den genvundne plast omgives som en sandwich af nyvareplast. 

En hurtig friktionsbestemmelse kan som sådan bruges til at holde øje med foliekvaliteten for selvom den ikke kan afsløre hvilke tilsætningsstoffer der er anvendt, kan den advare om ændrede folieegenskaber senere i produktionen, fx foliens evne til at blive rullet ud, svejst sammen eller lignende.