Gamle bygninger skal blive til nye råstoffer

Martha Katrine Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 67.

Cirkulær økonomi

Gamle bygninger skal blive til nye råstoffer

Byggeriet er i fuld gang med at omstille sig til mere genbrug, genanvendelse og mindre ressourceforbrug, viser ny undersøgelse fra Teknologisk Institut. Men branchen melder også, at dokumentation af kvaliteten er altafgørende for, at øget genanvendelse i byggeriet kan slå igennem.

Hver femte virksomhed i bygge- og anlægsbranchen forventer, at mere end halvdelen af deres byggematerialer vil være genanvendte materialer i løbet af de kommende fire til fem år. Men samtidig peger en stor del af aktørerne i byggeriet på manglende dokumentation af kvaliteten som en stor barriere, før graden af genanvendelse, den Cirkulære Økonomi, kan slå fuldt igennem.

Det viser en ny undersøgelse af cirkulær økonomi i byggebranchen, Cirkulær økonomi sætter dagsordenen i fremtidens byggeri, fra Teknologisk Institut. Instituttet har interviewet ledere i 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Det er især i virksomheder, der fremstiller byggematerialer og i arkitekt- og rådgivningsvirksomhederne, der tænkes i cirkulære baner.

- Det er positivt og det rigtige sted, omstillingen til cirkulær økonomi er ved at slå igennem. Det er i høj grad her, vi - som noget af det vigtigste - kan sikre og dokumentere kvaliteten af byggematerialerne. Det er netop de virksomheder, som kan gribe den cirkulære økonomi og bidrage til at byggematerialer i højere grad kan genanvendes i fremtidens byggeri, siger centerchef Kathrine Birkemark, Teknologisk Institut.

Behov for udvikling
I Danmark er der bundet 5.000 mia. kr. i bygningernes værdi. Samtidig står byggeriet for 40 procent af samfundets ressourceforbrug, 40 procent af energiforbruget og 35 procent af affaldsproduktionen. Regeringen har netop lanceret sin strategi for cirkulær økonomi, hvor byggeriet har en fremtrædende plads.

- Strategien og de store ambitioner hilser vi velkomne, og jf. undersøgelsen er branchen klar til den grønne omstilling. Men - som undersøgelsen også viser - er der behov for en større indsats indenfor udvikling af viden, dokumentation og lovgivning for at få succes, siger Kathrine Birkemark.

- Det er altafgørende, at der bygges videre på allerede igangsatte initiativer, fx hos Teknologisk Institut og andre aktører for at få de afsatte midler til at række længst muligt, fastslår hun.

Barrierer
I undersøgelsen peger 61 procent af de adspurgte en række barrierer, som hindrer øget genanvendelse i byggeriet. Heraf peger 22 procent på, at det er for dyrt, ni procent peger på lovgivningen og syv procent peger på manglende know how.

I undersøgelsen påpeger hver fjerde - 27 procent - af virksomhederne desuden, at de "i høj grad" har brug for dokumentation af genanvendte materialer.

- Det er afgørende, at man som indkøbsansvarlig køber materialer, man er sikker på er i orden - miljømæssigt og at de er holdbare. Hvis ikke dette sker, sender vi bare problemerne videre. Derfor er det vigtigt, at man fra lovgivernes, myndighedernes og branchens side stiller ordentlige miljøkrav til genanvendte byggematerialer, så vi sikrer at genanvendte byggematerialer lever op til de samme krav som de nuværende materialer, siger Kathrine Birkemark.

Hun fremhæver, at paradoksalt nok kan hensynet til miljøet i nogle tilfælde være en barriere for øget genbrug i byggeriet. For eksempel trykimprægneret træ, som kan indeholde tungmetallerne kobber, krom og arsen. Eller ukritisk genbrug af mursten og beton fra gamle bygninger, som kan skabe risiko for, at nye bygninger ikke bliver så holdbare eller stærke, så de lever op til de krav, vi har i dag.

- I genanvendelse skal begreberne økonomi, kvalitet og miljø hænge sammen. Hvis ikke man kan dokumentere, at kvaliteten på de genanvendte materialer er i orden, vil det give for stor usikkerhed, og derved vil det hindre udbredelsen af den cirkulære økonomi, siger Kathrine Birkemark.

Om undersøgelsen
Teknologisk Institut har med hjælp fra Jysk Analyse interviewet ledere i 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. I undersøgelsen indgår både virksomheder, der fremstiller byggematerialer, entreprenører, håndværksvirksomheder, nedrivningsvirksomheder samt arkitekter og rådgivende ingeniører. Dataindsamlingen er foregået i perioden 29. januar 2018 til 23. februar 2018.

Undersøgelsen er en del af undersøgelsesrækken Fremtidens teknologier i danske virksomheder. Her har Teknologisk Institut, som er en af Danmarks største teknologirådgivere og udbydere af teknologisk service, taget en temperaturmåling på fremtidens teknologi, som den ser ud i de brancher, der er nøglen til produktion, energiforbrug og byggeri i Danmark.

Yderligere oplysninger
For spørgsmål til analysen: Seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut: mobil 7220 2704,
mail: stys@teknologisk.dk