Genbrugelige handsker skal sænke hospitalernes klimaaftryk

Søren  Haack

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 38.

Gummihandsker

Genbrugelige handsker skal sænke hospitalernes klimaaftryk

Pressemeddelelse publiceret den 13. december 2022.

Foto credit: Flaiticon. 

Dansk udviklingsprojekt vil på to år skabe et cirkulært alternativ til de blå éngangshandsker af det syntetiske gummi nitril – til gavn for sundhedsvæsenets grønne omstilling og forsyningssikkerheden af værnemidler.

I 2021 tegnede sundhedsvæsenet sig for seks procent af Danmarks CO2-udledning. En del af udledningen skyldes anvendelse af éngangs-værnemidler som nitrilhandsker. Nu vil et dansk konsortium med støtte fra Miljøstyrelsen og som de første i verden skabe en helt ny forsyningskæde med genbrugelige nitrilhandsker, der kan indsamles, sorteres, vaskes og distribueres.

– Vi har i forvejen en velfungerende infrastruktur, hvor kitler, lagner, klude og andre tekstiler bliver indsamlet, vasket og sendt tilbage til sundhedspersonalet. Idéen om at udvikle nitrilhandsker og vaskeprocesser, så de kan indgå i den samme forsyningskæde, er oplagt. Det vil mindske klimaaftrykket fra produktion og transport og stille samfundet bedre, når forsyningssikkerheden er udfordret, fortæller projektleder Søren Haack fra Teknologisk Institut.

Éngangs-værnemidler belaster klimaaftrykket

De fleste borgere, der har været indlagt eller behandlet af sundhedspersonale, kender til de blå éngangshandsker, som læger, sygeplejersker og behandlere bruger for at beskytte patienter og sig selv ved nærkontakt. Under coronaepidemien blev der alene i Region Midtjylland udleveret 138 mio. engangshandsker, som typisk bliver brugt kortvarigt og herefter kasseret. Det store forbrug af engangshandsker gav virksomheden Bait A/S idéen til at gøre noget ved det massive spild.

– Vi leverer i forvejen éngangshandsker til regionerne i Danmark, og under corona-epidemien talte vi med blandt andre Region Hovedstaden og Styrelsen For Forsyningssikkerhed om et cirkulært koncept. Det blev meget positivt modtaget, så vi gik videre med idéen til Teknologisk Institut og DFD, fortæller CEO og partner Kent Pedersen fra Bait A/S.

Styrker forsyningssikkerhed og grøn omstilling

Mens Bait A/S får produktionsansvar for de genbrugelige nitrilhandsker, skal DFD (De Forenede Dampvaskerier) stå for indsamling, vask og distribution af handskerne. Målet er, at genbrugshandskerne skal indgå i eksisterende cirkulære kredsløb hos DFD på linje med klude, sengetøj og hospitalstøj.

– Corona-epidemien blotlagde en kritisk sårbarhed, når globale nedlukninger medfører alvorlige forsyningsproblemer. Ved at udvikle et samlet koncept, hvor handskerne indsamles, vaskes og distribueres i Danmark, skaber vi en fleksibel og mere modstandsdygtig forsyningskæde, hvor vi er mindre afhængige af fjernøstlige producenter. Samtidig vil løsningen styrke både vores og sundhedsvæsnets grønne omstilling, fortæller divisionsdirektør Axel Bonnevie fra DFD.

Miljøkriterier spiller stigende rolle for indkøbspolitikken

Den grønne omstilling af hospitalsvæsenet indebærer blandt andet, at der nu også stilles krav til miljø- og klimaaftryk ved offentlige indkøb og udbud.

– Produkternes cirkularitet spiller en stigende rolle for indkøbspolitikken både i det offentlige og i det private erhvervsliv. Som en virksomhed, der lever af at sælge blandt andet værnemidler, der typisk er éngangsprodukter, er vi derfor glade for at have etableret og indgå i et samarbejde, hvor målet er at gøre engangsprodukterne cirkulære. Det ville vi ikke kunne gøre på egen hånd, siger Kent Pedersen fra Bait A/S.

Fuldskalaløsninger kræver involvering af mange aktører

Arbejdet med at udvikle genbrugsnitrilhandsker er i fuld gang på Teknologisk Institut, hvor de mange interessenter i handskernes værdikæde er ved at blive afdækket og inddraget.

– Projektet er et fyrtårnsprojekt. Det indebærer, at løsningen skal fungere i fuld skala og ikke kun i en petriskål eller en pilotopstilling. Det betyder, at vi ved projektets afslutning i sommeren 2024 skal stå med et færdigt koncept, der omfatter hele forsyningskæden. Her er det altafgørende at komme godt fra start og afstemme med alle aktører – fra regioner og styrelser til hospitaler og medicobranchen, forklarer projektleder Søren Haack fra Teknologisk Institut.

I projektets første fase bliver der blandt andet udarbejdet kravsspecifikationer og livscyklusvurderinger, som er en samlet beregning af et produkts klimaaftryk gennem hele dets levetid. Det skal dokumentere, at genbrugshandsken samlet set er en mere miljø- og klimavenlig løsning end engangshandsken.

Projektet ReGLOVE (2022-2024) er støttet af MUDP under Miljøministeriet som et fyrtårnsprojekt.

Pressekontakt

  • Kommuniaktionskonsulent René Wad Andersen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1474, 
    mail: rea@teknologisk.dk

Faglig kontakt

  • Projektleder Søren Haack, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2338, mail: sorh@teknologisk.dk
  • CEO og partner Kent Pedersen, Bait A/S, mobil: 4080 7880, mail: kp@bait.as

Fakta

Hvad er nitrilhandsker?

Medicinske éngangshandsker fremstilles typisk af latex, vinyl eller nitril, hvoraf sidstnævnte er den mest udbredte type. Nitril er et syntetisk gummimateriale, der udmærker sig ved at være robust, strækbart og have en høj punkteringsmodstand. Nitrilhandsker bruges fortrinsvis af behandlings- og plejepersonale på hospitaler og i plejesektoren, men er også udbredt i fødevare- og rengøringsbranchen.

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut styrker erhvervslivets konkurrencekraft i mødet med morgendagens teknologiske udfordringer og den grønne omstilling. Det sker i både kommercielle samarbejder og i forsknings- og udviklingsprojekter, hvor højt specialiserede eksperter inden for blandt andet plast og materialer hjælper virksomheder med at skabe nye cirkulære kredsløb for deres produkter.

DFD A/S

DFD A/S blev grundlagt i 1958 og arbejder med skræddersyede og skalérbare tekstil- og serviceløsninger gennem branchespecifikke vaske- og lejeløsninger.

Bait A/S

Bait A/S er et kreativt produktudviklingsbureau, som har specialiseret sig i udvikling og produktion af merchandise, beklædning og værnemidler i Asien.