Gode råd: Sådan kommer du i gang med robotter (2:3)

Søren Peter Johansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 59.

Faglig leder Søren Peter Johansen fra Teknologisk Institut arbejder med en kollaborativ robot.

Gode råd: Sådan kommer du i gang med robotter (2:3)

Teknologisk Institut har gennem arbejde med og kontakt til adskillige produktionsvirksomheder registreret især tre faktorer, som udgør en barriere mellem virksomheder og automationsgevinster.

De tre faktorer er mangel på tid, mangel på kompetencer og mangel på teknologi.

Derfor sætter vi nu fokus på, hvordan man kan overvinde disse forhindringer og skærpe sin virksomheds produktivitet og dermed også sikre sin fremtidige eksistens i en global konkurrence. Første forhindring er manglende tid. Nu er vi nået til næste forhindring.

FORHINDRING #2: MANGEL PÅ KOMPETENCER

"Vi har ikke medarbejdere i virksomheden, som ved nok om robotter," er en udmelding, vi ofte hører. Men det er en blokering, som der findes flere løsninger til.

Vi tilbyder herunder seks råd.

1. Start med en analyse

Først og fremmest skal man kortlægge kompleksiteten af den automatisering, som er nødvendig for din virksomhed.

Der findes overordnet set to spor. Hvis man er på udkig efter en simpel håndteringsrobot, er det bare om at kaste sig ud i det. En procesrobot kræver til gengæld, at man gør et godt forarbejde, før man træffer en beslutning.

Teknologisk Institut benytter sig altid af vores egenudviklede værktøj, Genefke-skalaen, når vi vurderer og evaluerer virksomheders modenhed og parathed til automatiseringsopgaver. Skalaen er inddelt i fem trin, hvor Trin 1 kan anskues som at der til det konkrete behov nærmest findes en hyldevare, og Trin 5 skal der helt ny forskning til på området.

En Genefke-analyse opdeler opgaven i dets bestanddele og måler virksomheden på hvert eneste kriterie defineret, og det fortæller præcis, hvor virksomheden har brug for at få tilført hjælp og viden.

2. Uddan, ansæt, lej eller del personer med kendskab til automation og robotter

Efter den indledende kortlægningsanalyse kan man begynde at træffe beslutninger om, hvordan opgaven skal løses - og hvem den skal løses af.

Man kan vælge at sende egne medarbejdere på efteruddannelse. Fordelen er her, at man udnytter en ressource i egen produktion med et indgående kendskab til produktionen. Visse medarbejdere går måske allerede går rundt med et par gode ideer efter at have vandret op og ned af produktionsgangene i årevis - men mangler blot værktøjerne.

Teknologisk Instituts uddannelse i robot- og automationsledelse er tiltænkt at ramme denne undervurderede målgruppe.

Man kan også vælge at ansætte nye folk. Her er det vigtigt at ansætte folk, der har prøvet automation før. Det er dog også vigtigt, at man ansætter folk, som har et indgående kendskab til den ønskede automatiserede proces.

Man kan med andre ord ikke sætte folk til at programmere en svejserobot, som ikke kan svejse.

Der er endelig også den mulighed, at man kan leje sig til robotkompetencer eller ansætte en automationsekspert, der deles på tværs af flere virksomheder.

3. Inddrag alle niveauer i organisationen med det nødvendige proceskendskab

Det er vigtigt at understrege, at man bør inddrage medarbejdere på alle niveauer i organisationen, når man skal automatisere. Det er ikke nok at inddrage dem, som er gode til at skrue skruer i eller programmere robotterne.

Det nok så vigtigt at inddrage dem, som kan tænke strategisk, motivere medarbejdere, se synergier og udvise den tålmodighed, der ofte skal til for at sætte automationsprojekter i søen, drive dem og føre dem til ende.

Så ledelsen er lige så relevant at inddrage, da forhandling med medarbejdere, leverandører og kunder er en stor del af en automationsproces.

Når man snakker om manglende kompetencer, kigger man ofte på manden på gulvet. Men pilen peger både op og ned i virksomhedshierarkiet.

Ofte handler det i lige så høj grad om manglende automationskendskab på ledelsesniveau, hvilket en undersøgelse fra IDA også understreger.

4. Inddrag leverandører og kunder

Leverandører og kunder har rigtig meget viden, som man kan lære af.

Ofte har leverandører kendskab til både gode og ringe automationsprojekter i deres netværk, kundekreds etc. Det samme gør sig gældende for kunderne. Derfor kan en virksomhed ofte opnå meget viden fra de "ukendte" på samme niveau som virksomheden selv ved at opsøge viden opad og nedad i leverancekæden.

De leverandører, som man køber til at automatisere produktionen, skal vide noget om ens processer og produkter. Derfor skal man vælge én eller flere partnere - og holde fast i dem - i stedet for bare at shoppe og købe den billigste løsning hver gang.

Hver gang man hyrer en ny leverandør, skal man starte forfra med at lære leverandøren op til ens produkter og processer, hvilket kan være en stor og ofte ubudgetteret omkostning.

Man får ligeledes ofte en løsning, der ikke nødvendigvis giver mening i netop den sammenhæng og produktionsproces, man befinder sig i.

Befinder jeres potentielle automationsprojekt sig i den komplekse ende, skal det til dette punkt tilrådes, at man af leverandøren køber anlægget indkørt. Så bliver leverandørerne nødt til at forholde sig til, hvordan de får hele jeres proces indkørt.

6. Søg, del og udvikl viden

Deltag i netværk, inspirationsmøder og rejser, f.eks. via DIRA (Dansk Robot Netværk), der med mere end 200 medlemmer og 12+ årlige besøg hos slutbrugere og netværks- og inspirationsrejser giver god mulighed for automationslæring på tværs af virksomheder.

Deltag evt. også i udviklings- og innovationsprojekter, hvis man ønsker at være ekstra meget på forkant i forhold til sine konkurrenter.
 

Tryk her for at læse næste kapitel i serien "Sådan kommer du i gang med robotter" (3:3)

Tryk her for at læse forrige kapitel i serien "Sådan kommer du i gang med robotter" (1:3)