Graddage - Pressemeddelelse

Christian Nicolai Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 30.

Graddage - Pressemeddelelse

Pressemeddelelse vedrørende august 2023

Teknologisk Instituts graddagesystem

August måned 2023 havde 0 graddage, hvilket er det samme som august 2022.

Fyringssæsonen 2022/2023 endte på 2.227 graddage. hvilket er ca. 3% mindre end fyringssæsonen 2021/2022 (2.305).

Energiforbruget til rumopvarmning fra fyringssæsonens start er ca. 3% mindre end samme tidspunkt sidste år og ca. 13% mindre end normalåret.

Disse størrelser er baseret på, at Teknologisk Instituts graddagetælling starter, når døgnmiddeltemperaturen (ude) kommer ned på 12°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn. Ovennævnte sammenstillinger over energiforbrug er således ikke nødvendigvis i fuld overensstemmelse med de faktiske forhold, da andre faktorer kan spille ind.

Tallene er baseret på målinger foretaget af DMI ved Landbohøjskolen i København. Ønskes oplysninger om fx landsgennemsnit eller lokalområder henvises til DMI.

Fyringssæsonens graddagetal, baseret alene på temperaturerne (skyggegraddage), har således for fyringssæson 2022/2023 været som vist i nedenstående skema:

Graddage - Pressemeddelelse
Normalår *

Skemaopgørelsen gælder pr. måned.

* Normalåret 1991/2020 er defineret som og udregnet til 2.552 graddage.

Opmærksomheden henledes på, at samtlige rettigheder til oplysninger om graddage i henhold til lov om ophavsret tilhører Teknologisk Institut og må alene anvendes af abonnenten til dennes eget brug. Oplysningerne om graddage må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Teknologisk Institut mod eller uden vederlag overdrages til eller på nogen anden måde gøres tilgængeligt for andre end abonnenten.