Grøn cement kan begrænse byggeriets CO2-udledning

Lars Nyholm Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 15.

DTU - Grøn beton

Grøn cement kan begrænse byggeriets CO2-udledning

Nyudviklet dansk cement og beton kan spare op mod 30 procent af CO2-udledningen fra bygninger og broer i dag.

Danske forskere har sammen med cement- og betonproducenter udviklet en ny type CO2-besparende cement til anvendelse i beton. Den nye grønne cement kan spare op mod 30 procent af det globale CO2-udledning fra cementproduktion. Det er noget, der vil kunne mærkes. I Danmark bygges der årligt broer og bygninger af ca. otte mio. ton beton, mens forbruget af beton på verdensplan anslås at være 17 milliarder ton.

Innovationskonsortiet Grøn omstilling af cement- og betonproduktion” præsenterer i dag resultaterne af udviklingsprojektet på en international konference på Teknologisk Institut i Taastrup.

- Danmark er en grøn førernation. Det er forskningsprojektet her med til at understrege. Resultaterne er opsigtsvækkende og bringer Danmark helt i front i et internationalt perspektiv med viden om bæredygtig cement- og betonproduktion, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). 

Reducerer med 400 mio. ton
Erstatter man i hele verden de eksisterende cement- og betontyper med de nye danskudviklede grønne cement- og betontyper, der er udviklet i projektet, vil man på verdensplan kunne reducere CO2-udledningen fra byggeriet med 400 mio. ton om året. Det svarer til den totale årlige CO2-udledning i hele Frankrig.

På globalt plan står cementproduktionen for fem procent af den samlede udledning af CO2. I Danmark og andre lande har man haft et lavere CO2-aftryk, fordi man delvist har brugt flyveaske i stedet for cement til fremstilling af beton. Men flyveaske er et affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker, som er under udfasning. Derfor er det helt afgørende at udvikle alternative cementtyper til et globalt marked.

- Vi har skabt nogle rigtig perspektivrige resultater, som giver grundlag for det videre arbejde med miljø og bæredygtighed i betonbranchen – ikke kun i Danmark men også internationalt. Resultaterne viser, at målet med projektet er nået. Vi har fundet en måde at bygge endnu mere bæredygtigt med beton. Selv uden brug af flyveaske. Den grønne cement er ikke baseret på så knap en ressource, siger formanden for styregruppen i projektet, Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland.

Testet i broer og bygninger
Den grønne cement og beton er blevet testet i tre broer, som Vejdirektoratet og Banedanmark har bygget, og i en bygning på DTU. Der er forsket i at optimere cementens sammensætning og dens anvendelse i beton til de specifikke anvendelser.  Derudover testes betonen på en række såkaldte felteksponeringspladser, så man kan se, hvordan betonens egenskaber udvikler sig over tid. Det er sammen med de øvrige demonstrationsprojekter helt afgørende viden i forhold til at skubbe til udviklingen i en branche, hvor langtidsholdbarhed er afgørende for konstruktionernes levetid og bæredygtighed.

- Resultaterne fra de tre demonstrationsbroer og demonstrationsbyggeriet på DTU ser foreløbigt rigtig fornuftige ud. Vi er lykkedes med at få udviklingsarbejdet fra laboratoriet og ud i virkeligheden. Det er her i de virkelige konstruktioner, at betonerne skal vise deres værd over tid, siger projektlederen, Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut.

Fakta om den nye grønne cement
Traditionel portlandcement består primært af ca. 90 procent cementklinker, og resten er lige dele kalksten og gips. Udfordringen med den type cement er, at produktionen er energiintensiv. På verdensplan står cementproduktion for omkring fem procent af den samlede CO₂-udledning.

Den nye grønne cement, udviklet af Aalborg Portland A/S, består af ca. 62 procent cementklinker, knapt 17 procent kalcineret ler, knapt 17 procent kalksten og resten gips, hvilket giver et markant mindre CO₂-aftryk.

Om innovationskonsortiet
Det overordnede mål i projektet ”Grøn Omstilling af Cement og Betonproduktion i Danmark” i daglig tale Grøn Beton II, har været at udvikle løsninger, som er med til at skabe grundlag for fortsat grøn omstilling af cement- og betonproduktion i Danmark. Projektet er gennemført i perioden fra marts 2014 til marts 2019 og er medfinansieret af Innovationsfonden. Det firårige forsknings- og innovationsprojekt har et samlet budget på 29 mio. kr.

Projektets hjemmeside er www.gronbeton.dk.

Deltagerne i innovationskonsortiet er
Teknologisk Institut (projektleder), Aalborg Portland A/S, Dansk Beton Fabriksbetongruppen, Unicon A/S, Sweco A/S, Rambøll Danmark A/S, MT Højgaard A/S, Banedanmark, Vejdirektoratet, Femern A/S, Energistyrelsen, DTU Byg, Erhvervsakademiet Lillebælt, Københavns Erhvervsakademi, Via University College, Erhvervsakademi Sjælland og Center for Betonuddannelse.

Vil du vide mere?

Kontakt

  • Jesper Sand Damtoft, formanden for styregruppen, Aalborg Portland, mobil 4018 1121,
    mail: jesper.damtoft@aalborgportland.com
  • Projektleder Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut, mobil 7220 2215, mail: lnth@teknologisk.dk
  • Thomas Uhd, branchedirektør Dansk Beton, mobil: 2294 4167, mail: thu@danskbyggeri.dk
  • Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) via ministeriets presseafdeling på
    tlf: 4172 3805