Grønne fag vil holde fast i de unge

Annemarie Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Traktor med påsætningsvogn

Grønne fag vil holde fast i de unge

Udviklingsprojekt skal mindske frafaldet og højne trivslen på erhvervsuddannelserne inden for f.eks. væksthusgartnerier, planteskoler og maskinstationer.

Det er et faktum, at færre søger ind på erhvervsuddannelserne, og det er vanskeligt at fastholde dem, der gør. Ifølge Danmarks Statistik dropper fire ud af ti elever ud, og kun hver anden gennemfører inden for fem år. Derfor har arbejdsgiverforeningen GLS-A og fagforeningen 3F iværksat et projekt i samarbejde med Teknologisk Institut, der munder ud i et værktøj til arbejdsgivere inden for de grønne fag.

- Vi skal blive bedre til både at rekruttere elever og fastholde medarbejdere inden for gartneri, land- og skovbrug. Det er helt centralt for udviklingen af brancherne. Derfor arbejder vi sammen med 3F og Teknologisk Institut på at finde nye veje til fastholdelse og tiltrækning, siger Anne Marie Hagelskjær Smit, der er HR- og Arbejdsmiljøchef i GLS-A.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal i fokus i praktikperioderne

Projektet fokuserer på, hvordan virksomhederne i større udstrækning kan geares til at være gode lære- og arbejdspladser - både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

- Det handler om at skabe tydelighed omkring opgaverne, at formalisere rammerne, opgaverne løses inden for, og ikke mindst at lave en klar ansvarsfordeling omkring oplæringen - både i forhold til det faglige og kulturelle, fortæller souschef Annemarie Holsbo fra Teknologisk Institut, der står i spidsen for udviklingsforløbet. Hun fortsætter – Det gør vi ved at uddelegere ansvar, køre løbende feedback-seancer mellem elev og leder, samt at have skemaer og årshjul der viser årets gang på arbejdspladserne.

Projektet arbejder med at skabe en realistisk oplæringspraksis omkring det at have elever og skal desuden gøre virksomhederne opmærksomme på deres rolle som arbejdsplads og ambassadører for branchen. Og det mærker Mads Andersen, der er elev hos Varde Maskinstation.

- Varde Maskinstation og min chef er gode til at flytte én og give nye udfordringer. Hvis du viser, at du har lyst og evner, får du lov til meget og får tildelt ansvar. Der er over det sidste år også blevet indført MU-samtaler, som er en tilføjelse til en i forvejen åben kultur, fortæller Mads Andersen.

Viden skal udbredes til hele branchen

Der har i mange år været fokus på at rekruttere nye elever til de grønne erhverv, men det er ikke nok, mener uddannelseskonsulent Karin Olsen fra 3F.

- Branchen mangler arbejdskraft, og det nytter ikke noget kun at fokusere på at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne, hvis de falder fra efter mødet med virkeligheden i praktikperioderne. Derfor ser vi gode muligheder i at arbejde med virksomhedernes evne til at være attraktive arbejdspladser og skabe læring, der kan bredes ud til hele branchen, fortæller Karin Olsen. 

Gartneriet Pedersen A/S, Hørning, er en af de virksomheder, der deltager i projektet, hvor i alt to gartnerier, en planteskole og tre maskinstationer deltager.

- Vi vil gerne være en endnu bedre praktikvirksomhed og dermed være med til at styrke fagets omdømme,” siger Henning A. Pedersen, ejer af Gartneriet Pedersen A/S om grunden til at deltage i forløbet.

Erfaringer og metoder omsættes til ’Best practice’

Alle virksomhederne kommer gennem både individuelt tilpassede forløb, interview samt tværgående aktiviteter med fokus på konkrete problemstillinger, muligheder og indsatsområder.

- I projektet udvikler og afprøver vi forskellige metoder og veje til at skabe bedre elev- og arbejdspladser. De metoder, der viser sig at have bedst effekt, bliver omsat til ’best practice’ for branchen, fortæller Annemarie Holsbo fra Teknologisk Institut.

Projektet, der slutter september 2019, munder ud i en håndbog eller et værktøj, der kan bruges af andre virksomheder til at optimere praktikforløb. Målet er, at arbejdspladserne fastholder deres elever, og at eleverne, når de er udlærte, bliver i branchen.

Unge - Jordbrug

Fakta

 • Projektet kører fra juni 2018 til december 2019.
 • Projektet er finansieret af 3F og GLS-As Kompetencefond
 • Projektet vil finde ny veje til at skabe bedre elev- og arbejdspladser, som kan tiltrække og fastholde elever i erhvervsuddannelser og medarbejdere i ansættelsesforhold.
 • De deltagende virksomheder er:
  • Egekærslund Maskinstation, Odense
  • Varde Maskinstation
  • Niemanns Maskinstation, Tureby (v/Køge)
  • Aldershvile Planteskole, Gladsaxe
  • Gartneriet Pedersen, Hørning (v/Skanderborg)
  • Gartneriet Thoruplund, Fraugde (syd for Odense)
 • Projektpartnerne arbejder på en version 2.0, der har fokus på større sammenhæng mellem skole- og praktikforløb
 • GLS-A og 3F arbejder blandt andet for at gøre unge opmærksomme på mulighederne inden for de grønne erhverv, f.eks. gennem projektet ”Work Green

Yderligere oplysninger

Souschef Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2644, mail: anh@teknologisk.dk