Nyt Innovation Lab hos Hans Følsgaard

Troels Behrenthz Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 89.

Billede af fire ansatte i virksomheden Hans Følgaard, der står i Teknologisk Instituts prototypeværksted for at ideudvikle på deres kommende innovation lab

Nyt Innovation Lab hos Hans Følsgaard

Hæderkronet produktionsvirksomhed fejrer 100 års fødselsdag ved at sætte skub i nye produkter

Udgivet d. 16. december 2022

I samarbejde med Teknologisk Institut har produktionsvirksomheden Hans Følsgaard udviklet et Innovation Lab, som skaber et helt nyt fundament for den nu 100-årige virksomheds ide- og produktudvikling. Initiativet skal mangedoble antallet af nye produkter, skabe nye forretninger og gøre virksomheden til centrum for kundernes behov og problemløsning.

I år har Hans Følsgaard 100 års jubilæum. Produktionsvirksomheden blev grundlagt i 1922 af den dengang 38-årige grosserer Hans Følsgaard, som solgte el-artikler som f.eks. el-motorer og elektrisk udstyr til hjemmet.

Siden er virksomheden vokset fra at være en traditionel el-grossist til en aktiv teknologisk partner, der leverer kundespecifikke løsninger og egne brands til kunder i hele verden inden for, industri og infrastruktur, såsom vedvarende energi, kraftteknik, telekommunikation og transport.

I anledning af sit 100 års jubilæum sætter virksomheden fokus på sin historie gennem et nyt jubilæumskatalog, som man kan læse mere om her.

Virksomhedens rejse indebærer et stigende fokus på at sætte kunderne i centrum, hvilket senest er kommet til udtryk gennem etableringen af et nyt Innovation Lab, der er udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut.

”Vi ved ikke, hvad der vil ske om fem år, og vi ved ikke præcis, hvilke løsninger som der vil være behov for i fremtiden. Derfor vil vi gerne være et skridt foran hele tiden og være en kvalificeret partner og modspiller, som kan styrke vores kunders position i markedet,” lyder det fra Kristian Førby, produktchef hos Hans Følsgaard og ansvarlig for virksomhedens Innovation Lab, i forbindelse med virksomhedens jubilæum.

En måde at blive uafhængig af held på

Med Hans Følsgaards nye Innovation Lab er ambitionen at kunne lancere minimum tre nye produkter om året, hvor man tidligere har lanceret et nyt produkt i omegnen af hvert tredje år. Det skal gøre virksomheden mere konkurrencedygtig og bidrage til en større indtjening og bedre kundeforståelse.

Konkret har otte af virksomhedens ansatte netop gennemført et 12 måneders program, hvor de af Teknologisk Institut er blevet trænet i at kunne identificere og validere markedsbehov og omsætte dem til nye idéer og i sidste ende nye produkter. De har lært at skabe systematiske og målbare forandringer gennem innovation samt lært, hvordan man løbende laver eksperimenter. Den systematiske proces medvirker til at deres udviklingsprojekters succes bliver mindre tilfældig, og at de oftere rammer rigtigt med deres nyudviklede produkter.

”De ansatte i Hans Følsgaard er rigtig dygtige til at forhandle og sælge deres produkter i et hårdt marked. Virksomhedens nye strategi med fokus på at øge antallet af egne produkter for at skabe afstand til konkurrenterne vil samtidig gøre dem i stand til at skabe en mere robust og konkurrencedygtig forretning,” siger Troels Behrenthz Andersen, der er forretningsleder hos Teknologisk Institut og har været tilknyttet som rådgiver for Hans Følsgaard.

Fejl hurtigt for få penge

Kristian Førby, produktchef hos Hans Følsgaard, fortæller, at Teknologisk Institut har givet virksomheden nye værktøjer og et helt nyt mindset, som åbner virksomhedens organisation og kompetencer op for dens kunder og leverandører.

”Vi ser os selv som en brobygger, og vi har fået adgang til en række nyttige værktøjer for at sætte fart i vores udviklingsproces,” siger Kristian Førby.

Han forklarer, at kunderne typisk er højt specialiserede og førende virksomheder inden for teknologi, energi, transport og beslægtede sektorer.

”Men det betyder ikke, at de er klar til at udvikle og teste alle de delkomponenter, som de har behov for. Selv de store produktionsvirksomheder og servicevirksomheder kan have brug for udviklingsassistance,” forklarer han.

En god læresætning, som man har fået med i værktøjskassen, er at kunne ”fejle hurtigt for få penge”. Nu bruger man typisk 80 pct. af tiden på at udforske og identificere kundernes behov, inden man udvikler en prototype eller laver et konkret eksperiment.

”På den måde kan vi skabe hurtigere og bedre resultater, fordi vi får afprøvet så mange løsninger som muligt i løbet af processen,” siger Kristian Førby.

Nu starter man hos kunderne

Mere konkret bruger Hans Følsgaard sit Innovation Lab til at skabe faste og transparente processer for, hvordan virksomheden arbejder med sine idéer, hvordan man kan teste dem af i samspil med kunderne og i sidste ende udvikle de produkter, som kunderne efterspørger.

I den forbindelse har Teknologisk Institut bl.a. trænet virksomheden i at arbejde med ”Minimum Viable Innovation Systems.” Begrebet dækker over, at man skaber en funktionel løsning med kun de mest essentielle og værdiskabende funktioner.

Løsningen skal ikke nødvendigvis løse alle kundens problemer, men den skal være funktionsdygtig til at løse den specifikke opgave, som den skal bruges til og gøre det på den bedst mulige måde. En del af opgaven er også konstant at indsamle kundefeedback for at blive mere vidende om kundernes udfordringer.

”Hans Følsgaard har skullet vænnet sig til en ny måde at arbejde på, hvor man starter hos kunderne for at afdække deres behov. For så først derefter at se på, om der er nogle leverandører, der skal levere nogle delkomponenter eller andet til de produkter, de skal udvikle eller samle i Danmark,” siger Troels Behrenthz Andersen.

Derudover har man undervist Hans Følsgaards ansatte og ledere i en fundamentalt ny måde at tænke og arbejde på. Nu er innovative tiltag ikke noget, der er forbeholdt enkelte medarbejdere. Alle kan komme med forslag, og hvis en ansat eller kunde har en bestemt idé, er der en fast struktur for, hvordan man styrer idéen gennem processerne i Hans Følsgaards Innovation Lab, herunder får udviklet en prototype, der kan testes.

”Organisationen er helt sikkert blevet bedre til at få en større portefølje af idéer og produkter. De er blevet bedre til hurtigere at finde ud af, hvilke produkter de skal investere tid og ressourcer i. Og det, de investerer tid og ressourcer i, er de bedre til at få hurtigere på markedet,” siger Troels Behrenthz Andersen hos Teknologisk Institut.

Ifølge Troels Behrenthz Andersen har mange virksomheder på et mere generelt plan en udfordring i at identificere, hvorfor nogle produkter bliver en succes, mens andre produkter fejler og resulterer i store tab og spild i forbindelse med udviklingen af dem.

”Det er ikke alle virksomheder, som ved, hvorfor noget går godt og andet dårligt. Og når noget går godt, virker det måske lidt som held. At etablere et Innovation Lab er et forsøg på at fjerne heldet,” siger han.

Han tilføjer, at etableringen af et Innovation Lab samtidig er et relativ omkostningseffektivt tiltag målt op imod den værdi, som det kan skabe for virksomheden.

”Så hvis man som produktions- eller servicevirksomhed ønsker at blive bedre til at forstå sine kunder samt til at udvælge og arbejde med sine idéer, så de i sidste ende bliver til værdiskabende produkter eller services, så er et Innovation Lab en oplagt løsning. Vi oplever samtidig, at det skaber mere engagerede medarbejdere, fordi de får lov til at påvirke forretningsudviklingen på en ny måde.”

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Teknologisk Institut kan hjælpe din virksomhed med at arbejde med innovation – f.eks. gennem et Innovation Lab – kan du kontakte Troels Behrenthz Andersen på +45 72 20 16 89 og tbea@teknologisk.dk.