Hvad er Enviromental Technology Verification - ETV?

Bjørn  Malmgren-Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 10.

Hvad er Enviromental Technology Verification - ETV?

ETV (verifikation af miljøteknologi) kan hjælpe en teknologi på markedet

Enviromental Technology Verification (ETV) er en fælleseuropæisk verifikationsordning for nye, innovative miljøteknologier. Uvildige fagenheder verificerer ved en ETV-test miljøteknologiers faktiske performance.

.....

Fakta

Et ETV-verifikat dokumenterer, at den teknologi, du markedsfører, lever op til det, du lover. Fx at den har en bestemt funktion eller efterlever bestemte krav. Det kan være et lavt energiforbrug, en renere teknologi eller en høj ydeevne.

Verifikationen er anerkendt både inden for EU og i andre lande, herunder Korea, USA og Canada. Den gensidige anerkendelse af en ETV betyder, at du kan markedsføre dine produkter i ét land og bruge testresultaterne til markedsføring af produktet i et andet.

ETV er udviklet til test af miljøteknologier, for hvilke der ikke findes standarder/lovgivning for metode til test af performance. Til sammenligning findes eksisterende ordninger som energimærkeordningen med en velbeskrevet metode til at måle energiforbruget på et elektrisk apparat (fx om et køleskab skal mærkes med A eller G i energieffektivitet).

.....

CASE 1

Det danske firma Re-Match, som sorterer kunstgræsbaner, har fået verificeret firmaets sorteringsteknologi, der sikrer, at kunstgræsbaner sorteres i de fire fraktioner sand, gummigranulat, backing (bunden af tæppet) og plaststrå.

Materialefraktionerne er så rene, at de kan genanvendes til blandt andet nye kunstgræsbaner. Re-Match har fået verificeret:

  • hvor rene fraktionerne er
  • hvor højt materialeudbyttet er
  • energiforbrug pr. ton behandlet græsbane.

EU-ETV-verifikationen har vist sig at gøre det nemmere for Re-Match at komme ind på fx det amerikanske marked, jf. citat fra CEO, Dennis Andersen: ”We can actively use the new ETV verification in the process of establishing plants in other countries to get closer to large concentrations of worn-out turfs. We are already well advanced with specific plans in North America, and I believe in ETV as a remedy to open doors faster”.

Se EU-ETV-verifikationen her.

CASE  2

Jimco A/S i Rudkøbing producerer og sælger KPC (Kitchen Pollution Control), som er en UV-C-baseret luftrenser til udsugningen fra restauranter og storkøkkener. KPC-elementet placeres bag emhættens fedtfilter, hvor de ultraviolette stråler og ozon fra anlæggets UV-C-lamper reagerer mod olie, fedt og lugtstoffer i den udsugede luft og reducerer lugtemissionen til omgivelserne. Fedt- og olieaflejringer fra friture og stegning reduceres ligeledes. Det forhindrer bakterie- og svampevækst og giver mindre og lettere rengøring, ligesom det forebygger brande forårsaget af fedt i udsugningssystemet.

Jimco har ved test på en McDonald’s restaurant fået verificeret:

  • reduktionen i fedt- og oliebelægninger i ventilationsrør
  • lugtreduktionen efter UV-behandling og efter katalysator
  • reduktionen af bakterie- og svampevækst i emhætter og ventilationskanaler
  • katalysatorens levetid.

”EU-ETV-verifikationen har givet en stor fordel på eksportmarkederne. Det er blevet nemmere at starte dialogen med vores kunder, og de er ikke længere i tvivl om produktet virker. Vores referenceliste tæller internationale kæder som Carls Jr., Radisson, KFC, TGI Fridays, Hilton, Hyatt, Marriott og McDonald’s, og produktet er gennemprøvet siden 1996. Alligevel har det gjort salgsprocessen nemmere, når vi direkte kan dokumentere effekten. Samtidig differentierer verifikationen vores produkt i forhold til kopister”, vurderer administrerende direktør, Jimmy Larsen.

EVT omfatter EU-ETV, DAN-ETV, VerifiGlobal
I Danmark administreres ETV-ordningen af ETA-Danmark.

Kontakt

ETA-Danmark                 Peter Fritzel

Teknologisk Institut         Bjørn Malmgren-Hansen

Force Technology           Ole Schleicher