Hvordan sorterer vi, når nye emballagematerialer kommer til?

Lars  Germann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 00.

Billedet viser seks forskellige indsamlingscontainere til affald til genbrug, containerne er i farverne grøn, blå, gul, brun, mellemblå og rød

Hvordan sorterer vi, når nye emballagematerialer kommer til?

Leder i magasinet Medlemsinformation, december 2019

I takt med at flere virksomheder har fået et større fokus på bæredygtighed er deres brug af plastemballage i stigende grad til vurdering og overvejelse. Mange virksomheder arbejder på muligheder for at genanvende plast eller på at bruge alternative materialer til plast i udviklingen af nye emballager.

De mange nye tiltag, som fx omfatter engangsservice og sugerør i bambus eller bakker til fødevarer fremstillet i biobaseret PLA-materiale, bidrager med mange positive effekter ift. mindre brug af fossile brændstoffer ved produktion af emballagerne, samt muligheden for at nedbryde emballagerne med de rigtige forhold under komposteringsprocessen. Men det må samtidigt erkendes, at mange nye materialer, som er i brug i emballager (og mange flere må forventes at være under udvikling) kan skabe en udfordring for forbrugernes og kommunernes affaldssortering.

I dag sorterer mange kommuner forbrugernes affald på forskellige måder, og mange forbrugere har både udtrykt begejstring for at være med til at sortere affaldet korrekt, men også forvirring over, hvordan de rent faktisk sorterer bedst muligt. Historier om at for lave andele af det indsamlede plastaffald sendes til genanvendelse kan også skabe frustrationer eller fortvivlelse hos forbrugerne – og hos myndighederne, for Danmark er forpligtet til at genanvende mindst 50% af vores plastaffald i 2025. I dag ligger tallet på maksimalt 20%. Hvordan sorterer vi bedst vores affald spørger forbrugerne? Væk er de dage, hvor det primært var pap og papir, som forbrugerne adskilte fra restaffaldet. I dag kan vi blandt andet sortere metal, elektronik, blød plast, hård plast og, i nogle kommuner, bioaffald. Hertil kommer alt det affald, som vi kører på genbrugspladsen eller sætter til storskrald.

Nye emballagematerialer øger producentansvaret
Det er forståeligt, at der kan opstå forvirring hos forbrugerne omkring affaldssortering og med mange nye emballagematerialer på vej ud i markedet, kan forvirringen let blive endnu større. Spørgsmålet er hvad disse nye emballagematerialer betyder for affaldssorteringen. Skal de nye emballager tilknyttes og tilpasse sig vores affaldssorteringssystemer eller omvendt? Skal vi have flere kategorier i affaldssorteringen, eller skal de nye emballager ende i restaffaldet?

Når vi sorterer og indsamler over 40% af plastemballagen, men kun genanvender lidt under det halve, så er det ikke modvilje hos aktørerne. Udfordringen er, at den indsamlede plast endnu ikke kan genanvendes, fordi den enten er sammensat af forskellige plasttyper eller er forurenet på anden måde. Før denne åbenlyse udfordring løses, så skal vi alle udvikle og arbejde videre med helt nye løsningsmodeller, der gør vores plastemballageaffald til brugbar og genvunden emballage. Der skal derfor udvikles og investeres en del før plastemballage når de høje genvindingsprocenter, som ses ved andre emballagematerialer.

Nye materialer i emballager kræver oplysning og information om præcist hvad emballagen er udviklet af og hvordan man korrekt bortskaffer den som affald. Især fordi mange forbrugere forståeligt nok har svært ved at kende forskellen på betegnelser som biobaserede og bionedbrydelige emballager. En af fødevareemballagens væsentligste funktioner har altid været at oplyse om fx kalorier og fedtprocent i dens indhold, men i dag er det ikke længere nok, at en emballage giver information om sit indhold. Nu skal den også informere om hvilket materiale, den er lavet af og helst også, hvordan man bortskaffer den.

Information om emballagematerialets ophav er noget som mange virksomheder er begyndt at skrive direkte på emballagen, så den kan sorteres korrekt. Men hvem skal i sidste ende sidde med ansvaret for at sikre korrekt sortering? Skal forbrugerne informeres og ”opdrages” mere? Eller skal vores sorteringssystemer udvikles bedre, så de kan skelne og sortere mellem flere former for affald? Der findes endnu ikke et endeligt svar, men forvent at det bliver en blanding, som på den ene side tager hensyn til de nuværende sorteringsteknologier, men også at hele værdikæden må flytte sig – ellers når vi ikke i mål.

Uanset hvilken vej der vælges, står det klart, at de nye bæredygtige emballagematerialer, som er på vej frem, skal finde deres plads i affaldssystemet.
 

Online nyhedsmagasin

Vil du modtage nyheder og artikler om plast og emballage i din indbakke? Tilmeld dig vores online nyhedsmagasin her