Indeklimaet i private pasningsordninger bør kortlægges

Thor  Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 68.

Daginstitution

Indeklimaet i private pasningsordninger bør kortlægges

Der har længe været fokus på indeklima i skoler og institutioner. Men hvordan ser det ud, når det gælder private dagplejere og børnepassere, hvor reglerne er anderledes end i institutionerne? Det anbefaler Teknologisk Institut nu bliver kortlagt.

Hos Teknologisk Institut har det sunde indeklima stort fokus, både på arbejdspladsen, i skoler og institutioner og i private hjem. Instituttet anbefaler derfor, at indeklimaet hos private dagplejere og børnepassere bliver kortlagt – områder, hvor der ikke før har været fokus på, om indeklimaet er sundt at opholde sig i.

Dårligt indeklima under opvækst
Faktum er, at ca. hvert tredje barn med astmatisk bronkitis senere får stillet diagnosen astma. I alt har 7-10 % af skolebørnene i Danmark astma og 80 % af dem debuterer før 5-årsalderen.
- Tal fra Astma-Allergi Danmark viser, at ca. hvert 3. barn under tre år oplever mindst ét tilfælde af astmatisk bronkitis, hvilket kan skyldes dårligt indeklima igennem opvæksten.

Der har længe været en del fokus på indeklima i både institutioner og skoler, men faktum er, at antallet af private børnepassere er mere end fordoblet over de sidste 10 år, derfor er det relevant også at sørge for, at indeklimaet i de private pasningsordninger, er i orden, siger specialst i indeklima, Rebekah Abana, Teknologisk Institut.
Rebekah Abana er konsulent på Teknologisk Institut og arbejder til daglig med at undersøge og forbedre indeklimaet i vores bygninger.

Indeklima er blot en af de mange faktorer, som kan udløse astma og allergi, da også fx arv og infektioner kan spille ind. Men ifølge Rebekah Abana, så er netop indeklimaet noget af det, vi har mulighed for at rette op på, hvis det ikke er godt nok.
- Selvom der er mange faktorer som kan spille ind i forhold til at udvikle astma og allergi, så er indeklima med støv, partikler samt skimmelsvampesporer i luften, kendt for at bidrage til, at vi udvikler allergi og astma.

På Teknologisk Institut får vi dagligt henvendelser fra private, som har problemer med skimmel og fugt samt miljøskadelige stoffer i deres hjem, fx asbest, PCB og radon. Derfor mener vi også, at der bør foretages en kortlægning af, om der generelt er et sundt indeklima hos de private børnepassere og dagplejere, siger Rebekah Abana.

Sikre sundt indeklima for børn
Det kan være svært for kommunerne at få overblikket over, hvor og hvorfor, der kan være udfordringer med indeklimaet hos de private dagplejere. Rebekah Abana oplever en stor interesse hos kommunerne for at høre mere om, hvad der typisk forårsager et usundt indeklima.
- Det handler jo ikke om at hænge nogen ud, fordi de har et dårligt indeklima. Det handler om at sikre, at vores børn har et sundt indeklima uanset om man som forældre vælger et offentligt pasningstilbud eller et privat.

Desuden mener vi, at vejledning og forebyggelse er vejen frem og ikke bøder og forbud. Derfor håber vi på et godt samarbejde med både kommuner og de private dagplejere og børnepassere, så vi sammen kan sikre et sundt indeklima for vores helt små børn, slutter Rebekah Abana.