Indeklimamålinger til DGNB certificering

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

indeklimamålinger DGNB projekt

Indeklimamålinger til DGNB certificering

For at få en DGNB certificering skal du kunne dokumentere indholdet af TVOC og formaldehyd i luften ud fra en række specifikke kriterier. Det kan derfor være en god idé at planlægge indeklimamålingerne tidligt i processen.

Bæredygtighed i byggeriet handler om at minimere ressourceforbrug og drivhusgasser, men i høj grad også om at forbedre sundheden og trivslen inde i bygninger. Det betyder blandt andet, at den frivillige bæredygtighedsklasse, som Trafk- Bygge- og Boligstyrelsen har sat i værk, stiller krav om dokumentation af indholdet af formaldehyd og øvrige flygtige organiske forbindelser (også kaldet TVOC – total volatile organic compounds) i bygningers indeluft.

I certificeringsordningen DGNB, som er udbredt i Danmark, er et lavt indhold af formaldehyd og TVOC såkaldt knockout kriterie (kriterie SOC 1.2). Det vil sige, at kravet skal være opfyldt for, at bygningen kan certificeres. DGNB giver snart mulighed for at opnå DGNB Hjerte, hvor der bliver stillet endnu skrappere krav til sundhed og målinger af flygtige stoffer.

Flygtige stoffer i indeklimaet

Indeklimaet i en nybygget eller nyrenoveret bygning indeholder en lang række kemiske stoffer fra byggematerialer. Afgasning af kemi sker typisk fra maling, spartel- og fugemasser, overfladebelægninger, træ og produkter, der indeholder lim. Nogle materialer afgasser mest lige efter de er taget i brug, mens andre afgasser i hele levetiden.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på stoffer, der kan have konsekvenser for menneskers helbred ved lang eksponering, som flygtige organiske opløsningsmidler og formaldehyd.

Teknologisk Institut har siden 2012 hjulpet bygherrer, rådgivere, entreprenører og DGNB-konsulenter med prøvning og udarbejdelse af dokumentation ud fra DGNB-kriteriet om luftkvalitet.

Gå efter disse 3 huskeregler for en effektiv sikring af indeklimaet i dit DGNB projekt

Med lidt forberedelse kan du øge tempoet i dit DGNB certificerede byggeri. Her er 3 vigtige skridt, du selv kan tage for at hjælpe processen på vej:

  1. Start med kilderne: Som du sikkert allerede ved, er det en god idé at vælge byggematerialer med et meget begrænset indhold af sundhedsskadelige stoffer. Ved at have fokus på dette ved indkøb og projektering begrænser du VOC-kilderne væsentligt og dermed afgasningen af problematiske stoffer i indeklimaet. Her kan forskellige mærkningsordninger for indeklima bidrage – eller endda udløse point i DGNB certificeringen.
  2. Husk omhyggelig planlægning, så prøvetagning sker rettidigt inden ibrugtagning: Prøvetagningstidspunktet har nemlig stor betydning. Kravet for at opnå en DGNB certificering er, at bygningens indeklima overholder en formaldehydkoncentration under 100 µg/m³ og en TVOC-værdi (TVOC – Total Volatile Organic Compounds) på 3000 µg/m³ inden der er flyttet mennesker, møbler og andre indeklimamæssige forureningskilder ind. Her kan det være værd at notere sig, at kravene til flygtige stoffer i den frivillige bæredygtighedsordning ligeledes er formaldehydindhold på højst 100 µg/m³, men at den samlede mængde flygtige organiske forbindelse højst må være 1.500 μg/m3.
  3. Husk alt det praktiske: Nogle gange kan det lavpraktiske spænde ben for tidsplanen. Inden indeklimamålingerne foretages skal alle overflader være færdiggjort, dvs. fuger, spartling, maling, lakering er overstået. Der skal luftes ud inden målingerne foretages og byggematerialer og –affald skal fjernes. Der skal være gjort rent og være bygningen bør være opvarmet til almindelig stuetemperatur hurtigst muligt. Ventilation sættes i normaldrift. Vi anbefaler også, at vinduer og døre, senest 8 timer inden prøvetagning, holdes lukket.

Hvor lang tid tager en indeklimaundersøgelse til DGNB certificering?

Når Teknologisk Institut foretager indeklimamålinger til en DGNB-certificering, varer prøvetagningen omtrent 3 timer, hvorefter prøverne sendes til analyse på et laboratorie. Resultaterne er klar cirka 3 uger efter prøvetagning.

Få et uforpligtende tilbud
Vil du høre mere om indeklimamålinger, så kontakt Nadja Lynge Lyng i kontaktfeltet her på siden og få et uforpligtende tilbud.

Se, hvordan du kan få hjælp til at foretage indeklimamålinger efter DGNB-kriterierne.