Indhold af metaller og ikke-metaller i faste og flydende prøver

Anders Kjærulff Svaneborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 63.

ICP

Indhold af metaller og ikke-metaller i faste og flydende prøver

Grundstofanalyse ved ICP-MS og ICP-OES
Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium kan analysere for en række metaller og ikke-metaller i faste og flydende prøver. Vandige opløsninger kan ofte analyseres direkte, mens en fast eller viskos prøvematrix kan ”oplukkes” ved hjælp af mikrobølgeinduceret opvarmning. Prøven analyseres efterfølgende kvantitativt ved ICP-MS eller ICP-OES afhængigt af koncentrationsniveau og matrix.

Eksempler på grundstofanalyser

  • Bly i spejle
  • Zink i gummi
  • Bor i imprægneringsmidler
  • Hg i råvarer
  • Cadmium i træ
  • Fosfor i vandprøver
  • Kobber i tørret fisk
     

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium råder over højteknologiske instrumenter: ICP-MS og ICP-OES med lave detektionsgrænser (ppm, mg/l, ppb, µg/l). Ud over specifikke, kvantitative analyser for de enkelte grundstoffer kan en semikvantitativ screeningsanalyse med 62 grundstoffer fra litium (grundstof 3) til uran (grundstof 92) ved ICP-MS også tilbydes. Hvis prøven ikke kan eller ønskes destrueret ved ”oplukning”, kan prøven analyseres ved hjælp af bølgelængde dispersiv røntgenfluorescens (WDXRF) eller energi dispersiv røntgenfluorescens (EDXRF).

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium er ISO 17025 (2017) akkrediteret med DANAK akkrediteringsnummer 90.

Vi arbejder efter ISO-standarder, Danske Standarder, CIPAC-metoder, Ph. Eur.-metoder, egenudviklede metoder og akkrediterede metoder.

Ring og få et tilbud.