Industrielle arbejdsmiljøer

Helle Bro Schaadt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 01.

Industrielle arbejdsmiljøer

Skimmelvækst på papiraffaldEn række arbejds­miljøer frembyder problemer på grund af forhold, der giver mulig­hed for mikrobiel vækst i arbejds­processen. Det kan f.eks. være gen­brugs­stationer og halm­- og flisfyrings­anlæg, hvor der spredes store mæng­der svampesporer, og hvor medarbejdere kan udvikle allergi og allergisk lungebetændelse.

Skimmelsvampene kan eksempelvis udvikle sig, hvis halmen eller flisen har været våd under lagringen. Ved efterfølgende håndtering spredes der mange svampesporer, der kan indåndes af medarbejdere på arbejdspladsen.

Symptomerne kendes også fra landbruget.

BIAS Slit sampler. Instrument til opsamling af luftprøve for påvisning af skimmel i luften.
Det kan være aktuelt at måle luftens indhold af skimmelsvampesporer. 

Analyse af luftens indhold af skimmelsvampesporer. Prøve udtaget vha. dyrkningsplade og slitsampler

Svampelaboratoriet udfø­rer luft­analyser med ef­terfølgende vur­de­ring af resultaterne i forhold til referenceværdier.

Mængden af svampe­spo­rer og sammen­sætningen af slægter/arter be­stem­mes som beskrevet under labora­to­rie­undersøgelser.