Insektskader

Tue Rønhave Laursen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 90.

Insektskader

Billede af insektskade.Kun få insekter, hvoraf husbukken er den vig­tig­ste, har betydning som skadevolder. Det er rela­tivt sjældent, at insekt­an­greb alene har et om­fang, der nødven­dig­gør bekæmpelse eller ud­skift­ning af mate­rialer. Marine skadedyr som pæleorm og pælekrebs har dog stor betydning indenfor vandbygning i saltvand.

Skader på træ forårsaget af insekter ses ofte som huller i træets over­flade. Træødelæggende insekter stiller ikke krav til høj træfugtighed, men derimod til varme og til træets indhold af næringsstoffer. Dog vil nogle insekter f.eks. rådborebillen gerne have træ, der er nedbrudt af svampe og borebillen foretrækker træ, der er let opfugtet, ca. 11-15% v/v. Træskadedyrene hører primært til familierne træbukke og bore­biller. De voksne insekter lægger æg på træets overflade eller i rev­ner. Af ægget kommer en lille larve, som gnaver sig ind i træet. Larven udvikler sig og bag sig, efterlader den gange, som er fyldt med ekskrementer, der kaldes boremel. Når larven er færdigudviklet, pla­cerer den sig tæt på træets overflade og forpupper sig. Ud af puppen kommer et nyt voksent insekt, der gnaver et hul og flyver ud af flyve­hullet. Det er disse huller, der ses på angrebet træ.

Hvor finder vi angrebene?

I tagkonstruktionen kan der fx være angreb af Husbuk, Violbuk og Almindelig Borebille
I indmuret træværk ses ofte Almindelig borebille, Rådborebille og Boresnudebille
I inventar og gulvbrædder er der ofte Almindelig Borebille
I sommerhuse kan der være angreb af myrer, træhvepse
I murværk finder vi murbier

Andre skadedyr

I det marine miljø er der Pæleorm og Pælekrebs