Instant produkter: Agglomerering kan forbedre pulveres opløselighed

Mia Fiilsøe Falkeborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 50.

Agglomerering

Instant produkter: Agglomerering kan forbedre pulveres opløselighed

Agglomerering er en simpel proces, der med enkle midler kan ændre et pulvers egenskaber og blandt andet give det instant opløselighed.

Af Mia Fiilsøe Falkeborg, seniorspecialist i Center for Fødevareteknologi på Teknologisk Institut.

Opløselighed og dispergeringsevne er ofte helt centrale egenskaber for pulvere, og hurtig opløselighed er en efterspurgt kvalitet. Såkaldte instant produkter med hurtig vandopløselighed kan produceres ved hjælp af agglomerering. Agglomerering er en udbredt teknik, som anvendes til fremstilling af en lang række velkendte produkter, eksempelvis pulversupper, modermælkserstatning og kosttilskud. Det er en simpel proces som øger dispergeringsevnen og forhindrer, at pulveret klumper, når det udrøres i en væske. Teknologisk Institut har et pilotanlæg til agglomerering af pulvere. På anlægget er det blandt andet muligt at afprøve forskellige råvarer og procesparametre i forbindelse med udvikling og forbedring af pulverprodukter.

Pulver med instant opløselighed
- Agglomerering kan ændre et pulvers opløselighed og dispergeringsevne uden at ændre på pulverets hovedegenskaber. Det er en enkel proces, der med simple midler kan give store produktforbedringer, forklarer Mia Fiilsøe Falkeborg, som til daglig rådgiver omkring agglomerering af pulverprodukter og udfører test af agglomerering i pilotskala hos Teknologisk Institut i Aarhus. Den danske virksomhed Toft Care har fået udarbejdet en række prøver af agglomereret xanthangummi på pilotanlægget i Aarhus. Toft Care producerer og sælger bl.a. fortykningsmidler i pulverform til dysfagipatienter, som har brug for at øge viskositeten af flydende fødevarer. - Xanthangummi er et rigtig godt fortykningsmiddel, men det klumper, når det udrøres i vand. I samarbejde med Teknologisk Institut har vi fået udarbejdet en metode til at agglomerere xanthangummi, så opløselighedshastigheden blev markant forbedret, siger direktør Peter Toft. Resultatet blev et pulver, som opløses nemt og hurtigt i vand uden kogning, og som giver væsken den ønskede viskositet.

Pulver

Agglomerering er en simpel proces
Agglomerering udføres ved først at fluidisere pulveret i en strøm af luft. Luftstrømmen er tilpasset, så pulverets partikler adskilles i luftstrømmen og holdes i et kontrolleret leje. Alt efter metoden kan pulveret enten iblandes et bindemiddel på pulverform, hvorefter pulverblandingen sprayes med rent vand, eller man kan spraye det fluidiserede pulver med en vandig opløsning af bindemiddel. Metodevalget afhænger af produktet, men resultatet er, at der dannes såkaldte broer imellem partiklerne, som holder de enkelte partikler sammen i større aggregater. Efter en kort tørretid opnås det færdige agglomererede produkt.

Pulver - Illustration

- Hos Teknologisk Institut udfører vi agglomerering i pilotskala, helt ned til 75 gram pulver per batch, og hele processen tager under 30 minutter. Vi kan således hurtigt og simpelt afprøve en række forskellige bindemidler og procesparametre i forbindelse med udviklingen af nye pulverprodukter, forklarer Mia Fiilsøe Falkeborg.

En skånsom proces med mange anvendelsesmuligheder
Pulver er ofte en ideel produktform, fordi pulver er nemt at håndtere, nemt at transportere og enkelt at anvende hjemme hos forbrugeren. Samtidig har pulver ofte længere holdbarhed end et tilsvarende flydende produkt. Pulverprodukter kendes fra hverdagen, eksempelvis som babymad og modermælkserstatninger, kosttilskud, pulversupper, dip og dressinger, pulverdesserter, såsom budding, samt en række funktionelle pulvere, som anvendes til at jævne eller tilføre smag. Fælles for disse produkter er, at de ikke må klumpe, når de udrøres, men skal fordele sig jævnt og hurtigt i væsken, tit uden opvarmning. Desværre fås disse egenskaber sjældent uden processering, og det kan være en udfordring for produktudviklere at få de helt rigtige pulveregenskaber. Her kan agglomerering være en værdifuld metode til at opnå den ønskede opløselighed og dispergeringsevne. Den korte behandlingstid og lave procestemperatur gør endvidere processen meget skånsom, og metoden kan dermed også anvendes til varmefølsomme pulvere.

Pulver kan fremstilles og testes hos Teknologisk Institut
Toft Care har gennem samarbejdet med Teknologisk Institut fået et værdifuldt input til produktudviklingen gennem brugen af pilotanlægget og de tilhørende produktanalyser. - Det er en stor fordel at få produceret små portioner af et pulverprodukt og dermed få mulighed for at afprøve pulveregenskaberne i de rigtige sammenhænge, forklarer Peter Toft. Det er netop formålet med pilotanlægget hos Teknologisk Institut. - Med vores pilotanlæg kan vi processere mange forskellige typer pulvere, og vi kan både tørre, agglomerere og coate pulvere, alt efter tænkt slutanvendelse, forklarer seniorspecialist Mia Fiilsøe Falkeborg. Vi stiller ekspertviden og udstyr til rådighed i hele processen, fra idé over råvarevalg, til pilotproduktion samt produktanalyse og dokumentation. Vi kan endvidere teste produkterne i deres tænkte slutanvendelse, og vi kan afprøve produkterne på vores eget forbrugerpanel.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mia Fiilsøe Falkeborg, mfa@teknologisk.dk, tlf. 7220 3250.