Intelligente robotter skal fastholde kødproduktion i Danmark

Bjarne Ole Sigtryggsson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 57.

Intelligente robotter skal fastholde kødproduktion i Danmark

Intelligente robotter skal med avanceret sensorteknologi arbejde sammen med slagteriarbejderne og gentænke den danske kødproduktion på slagterierne.

Slagteriarbejderne skal have nye kolleger, som kan være med til at give dem bedre arbejdsmiljø og samtidig gøre produktionen af dansk kød mere effektiv og fleksibel. Kollegaen er en intelligent robot, som kan arbejde tæt sammen med slagteriarbejdere og samtidig overtage noget af det hårde og slidsomme arbejde på slagterierne.

De nye slagterirobotter skal være spækket med avancerede sensorer og kunstig intelligens og udvikles i et samarbejde mellem Danish Crown, Teknologisk Institut, slagteriarbejdernes fagforening NNF samt danske robotproducenter og universiteter. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

- Vi skal gentænke den måde danske slagterier arbejder på. I dag arbejder slagteriarbejderen på et samlebånd, produktionslinjen, som er optimeret mest muligt. I stedet skal produktionen rykkes over i såkaldte robotceller, hvor slagteriarbejderen og robotten i samarbejde kan arbejde hurtigere og mere fleksibelt. Robotten skal udstyres med kunstig intelligens, så den både oplæres af slagteriarbejderen og samtidig lærer af egne erfaringer, siger projektlederen, centerchef Niels-Henrik Grothe fra Danish Meat Research Institute, DMRI, på Teknologisk Institut.

Robotcellerne baserer sig på den nyeste automatiserings- og sensorteknologi som åbner for helt nye muligheder for at håndtere den største udfordring, der er ved automatisering på slagterier - nemlig den biologiske variation, som gør, at teknologien skal kunne tilpasse sig særskilt til hver eneste gris for at kunne udnytte råvaren optimalt og undgå spild.

- Med intelligente robotceller kan man lægge arbejdsfunktionerne om for slagteriarbejderne. I dag er erhvervet udfordret af, at arbejdet er monotont, foregår i højt tempo og er slidsomt for slagteriarbejderne. Her skal robotten og medarbejderen dele arbejdet, så vi får robottens styrke og medarbejderens fleksibilitet. Målet er, at slagteriarbejderen skal blive en supervisor for robotten ved løbende at vurdere produktkvalitet og optimere produktionen i robotcellerne, siger direktør Supply Chain, Danish Crown, Kurt T. Pedersen.

Visionen med overgang fra linjeproduktion til celleproduktion er desuden at optimere produktionsflowet på slagterierne. En væsentlig del af produktionstiden på en traditionel slagterilinje bruges på funktioner, som ikke direkte er relateret til selve forarbejdnings-processen – som fx transport mellem de enkelte elementer i processen og positionering af kødet inden selve forarbejdningen. 

Samfundsperspektiv
Danmarks eksport af forarbejdet svinekød udgør 30.095 mio. kr. i 2016 (Landbrug og Fødevarer, Statistik 2016). Slagterierne har gennem en årrække automatiseret den traditionelle produktionslinje maksimalt, men arbejdet som slagteriarbejder er stadig hårdt og monotont med gentagne belastninger. Ved at gentænke hele produktionsformen på slagterierne og udskifte produktionslinjen med fleksible celler med intelligente robotter kan man optimere og forbedre produktionen betydeligt og samtidig forbedre arbejdsmiljøet for slagteriarbejderne. Det betyder, at slagterierne i Danmark kan tilbyde attraktive arbejdspladser og fastholde en position som verdens førende og mest automatiserede slagteriindustri.

Fakta
ACMP – Augmented Cellular Meat Production skal udnytte og udvikle den nyeste teknologi for at muliggøre samarbejdet mellem robotten og slagteriarbejderen: Virtual og augmentet reality skal udvikles til at skabe simuleringsmiljøer, som kan understøtte udvikling og optimering. Teknologierne skal også bruges som platform for kommunikation mellem slagteriarbejder og robot, både når det gælder arbejdets udførelse og i forbindelse med at teknologien skal gøres lærende.  Navigationskomponenter, kendt fra droneteknologien, skal opsamle information om værktøjernes bevægelser og muliggøre et interaktivt samarbejde mellem menneske og maskine. Her skal teknologien give slagteriarbejderne information om f.eks. lagtykkelsen i produktet, som ikke er synlig for det menneskelige øje.

Slagteriarbejderen bidrager med sin viden om produktkvalitet og handlemuligheder i den konkrete situation, hvilket tilsammen løfter resultatet af arbejdsprocessen til et kvalitetsniveau som ikke kan opnås med traditionel automatisering. Fleksibilitet og oppetid er centrale faktorer i en industri hvor indtjeningsmarginalerne er små og hvert eneste produktionsminut skal udnyttes bedst muligt. Cellekonceptet udfordrer den traditionelle måde at tænke slagteriindustri på og åbner derfor helt nye effektiviseringsmuligheder, som i andre industrier har hjulpet til at opnå væsentlige effektiviseringsgevinster.

Virtual reality, VR, er en teknologi som gør det muligt for brugeren – typisk gennem et par briller med indbyggede skærme – at arbejde i et computersimuleret miljø.

Augmented reality, AR, kombinerer data fra den virkelige verden med virtuelle data, så man får et ekstra lag af information så for eksempel resultatet fra en konkret røntgenscanning kan lægges ind i et computerprogram.

Kontakt

Teknologisk Institut, 2630 Taastrup, forretningsleder, Fødevarer og Produktion, Bjarne Ole Sigtryggsson +45 7220 1057

Danish Crown, 8900 Randers, direktør Supply Chain Kurt T. Pedersen, +45 2338 8095

Khora, 1712 København V, CEO Peter Fisher, +45 3116 9181

Egatec AS, CEO Mads Nychel, +45 6161 1066

Sensomind ApS, CTO Rufus Blas, +45 2629 2525

Fødevareforbundet NNF, 2450 København SV, forbundskonsulent Bjarne Thomsen, +45 4058 3307

Aalborg Universitet – CREATE, 9000 Aalborg, professor Thomas B. Moeslund,

+45 9940 8787

DTU Compute, 2800 Lyngby, ass. professor Henrik Aanæs, +45 4525 3417

DTU Mechanics, professor Jesper Hattel, +45 5180 1499

 

Innovationsfondens investering: 19.2 millioner kr.
Samlet projektbudget: 32.5 millioner kr.
Varighed: 4 år
Officiel projekttitel: ACMP – Augmented Cellular Meat Production

Teknologisk Institut: Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund. Som projektleder i ACMP skal DMRI Teknologisk Institut sikre synergi mellem partnerne. Instituttets specialister skal desuden udvikle robotteknologi, der er tilpasset slagteriproduktionens udfordringer, bringe nye måleprincipper i praktisk anvendelse og udvikle styresystemer, som både kan tilpasse sig den enkelte gris og samtidig lære og opsamle erfaring.

Danish Crown: Verdens største eksportør af svinekød med en omsætning på 60 mia. kr. og 26.000 ansatte. Danish Crown arbejder kontinuerligt på at udvikle og effektivisere arbejdet med at forarbejde kød, så udbyttet bliver maksimalt samtidig med at medarbejderne har det bedst tænkelige arbejdsmiljø. Danish Crown skal huse testfaciliteterne under hele projektet.

Khora: Khora har udviklet mere end 50 virtual reality og augmented reality produktioner indenfor områderne energi, marketing, uddannelse og sundhed og åbnet verdens første virtual reality arkade i Kødbyen i København. Firmaet har introduceret virtual reality for mere end 19.000 personer og faciliteret over 400 workshops. Khoras ambition er at udvide virtual reality og augmented reality til fødevareindustrien.

Egatec A/S: Ingeniørvirksomhed med speciale i udvikling, produktion og integration af kundetilpassede robotter til fødevareindustrien, medicoindustrien og anden industribrug. Egatec A/S har leveret over 300 forskellige projekter, og ser stort potentiale i at være med til at udvikle augmented celleproduktion til kødindustrien.

Sensomind ApS: Danmarks førende specialist i løsninger indenfor kunstig intelligens til automatisk kvalitetsmonitorering og sortering i fødevareindustrien.  Skal udvikle ny teknologi, der gør robotterne intelligente så de på sigt selv kan vurdere og optimere kvaliteten på basis af billeder af det udførte arbejde. 

Fødevareforbundet NNF: Organiserer 20.000 medarbejdere i den danske fødevareindustri. NNF har i mange år i samarbejde med branchen arbejdet på at forbedre slagteriarbejderens arbejdssituation. Et arbejde, der er det mest fysisk belastende i den danske industri. Ved at deltage i projektet kan NNF medvirke til at holde arbejdspladserne i slagterierhvervet i Danmark og præge den teknologiske udvikling.

Aalborg Universitet – CREATE: Forsker i informations- og computerteknologi, hvor både hard- og software arbejder sammen. AAU vil bidrage med viden og forskning omkring samarbejdet mellem menneske og maskine og hvordan læring etableres i et sådant samarbejde. Derudover vil AAU bidrage væsentligt til udviklingen af intelligente styresystemer.

DTU – Compute: Skal udvikle 3D overfladeteknologi og billedgenkendelse som danner udgangspunkt for at skabe de billeder og den information, som skal kommunikeres til slagterimedarbejderen.

DTU – Mechanics: Skal udvikle de simulationer som gør, at slagteriarbejderen løbende kan følge resultatet af sit arbejde, også i de dele af produktet, som ikke er synlige for det menneskelige øje.