Kan det betale sig at spille på to heste?

Frederik R Steenstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 57.

Billedet viser tre hest i galop på en ridebane. Billedet er taget af Julia Koppien (Unsplash) og brugt til artiklen "Kan det betale sig at spille på to heste" fra Medlemsinformation nr. 4-21 - må KUN bruges af BBI

Kan det betale sig at spille på to heste?

Stigende priser og risiko for leveringssvigt har presset nogle danske plastproducenter til materialeskift. Hvor nogle stoler på leverandørens forsikringer, vil andre gerne sikre sig at en ny granulattype ikke ændrer produktkvaliteten. Vil man helgardere sig, er man nødt til at have mere end ét alternativ.  

Plast og Emballage har det seneste år assisteret mange danske produktionsvirksomheder med mere eller mindre tvungne materialeskift. Skift i granulattype kan være akut affødt af en pause i leverancerne, og som sådan ligner denne type kriser tilsvarende forsyningskriser som den seneste pandemi har affødt; pendulet svinger fra just in time til just in case, og størrelsen af mellemlager forøges enten hos underleverandører eller i virksomheden selv. Når forsynings-kæderne igen normaliseres, går de fleste tilbage til den hidtidige grade. 
 

Materialeskift?
Er der tid til at gennemføre et materialeskift-projekt, vil det som regel være muligt at identificere mulige erstatningsplasttyper, og vurdere deres performance fx ud fra spørgsmålene herunder. 

Forudsat at erstatningsplasten teknisk set er ækvivalent kan følgende spørgsmål bl.a. udforskes:

- Leverancer: Er forsyningssikkerheden (evt. pris) bedre end den eksisterende?

- Proces: Hvor bredt er procesvinduet og kan vores produkt formgives med samme cyklustider?

- Produktkvalitet: Har vores produkt samme levetid og robusthed i brugssituationen?

- Migrationsprofil: Finder vi samme typer af nedbrydningsprodukter?

- Miljøprofil: Indskrænker eller udvider vi mulighederne for genanvendelse?

Nogle produktionsvirksomheder har brugt en forsyningskrise som anledning til en radikal forandring fx afsøgt muligheder for at erstatte nyvare med genvunden plast. Andre har arbejdet ud fra devisen, "Man véd hvad man har, Man véd ikke hvad man får", men i alle tilfælde har vi oplevet en ærekærhed om produkternes kvalitet og levetid. 

Fordi danske produktionsvirksomheder ofte er tæt involveret i deres kunders verden, er der nyttig viden til stede og det er muligt at opstille levetidsstudier der efterligner de vigtigste brugssituationer. På den måde kan laboratorieundersøgelserne gøre det tryggere at markedsføre et opgraderet produkt eller at notificere kunder om et udramatisk og kontrolleret materialeskift. 

Nogle af vurderingspunkterne, beskrevet i spøgsmålene ovenfor, kan med fordel laves i samarbejde med Plast og Emballage. Vi assisterer mange kunder med accelereret ældning dvs. laboratorieundersøgelser der har til formål at fremprovokere produktsvigt, og som det fremgår af diagrammet, er disse projekter afhængige af indsigt i slutbrugerens verden.

Overskrifterne i nedenstående diagram er formuleret generisk, da plast kan bruges i mange sammenhænge.

Dette er et diagram der forklarer hvad acceleret ældning dvs. laboratorieundersøgelser kan bruges til i forbindelse med materialeskift af plast. Diagrammet er brugt i artiklen "Kan det betale sig at spille på to heste" fra Medlemsinformation nr. 4-21

Skemaet  nedenfor giver to eksempler på materialeskift gennemført på dels en gummi og dels et beslag.

Det fremgår af nedenstående skema, at et laboratorie-baseret ældningsstudie ikke indfanger alle aspekter af virkeligheden, men er velegnet til at afdække de vigtigste risici, og at overraskelser kan vise sig med forsinkelse.
Dette skema viser hvordan ældningsforsøg i laboratorier kan afdække de vigtigste ricisi ved materialeskift. Skemaet er brugt i artiklen "Kan det betale sig at spille på to heste?" fra Medlemsinformation nr. 4-21
Vi anbefaler at et materialeskifteprojekt inddrager flere granulattyper i opløbet, dels fordi der kan vise sig overraskelser, dels fordi der er opstartsomkostninger ved evalueringerne.