Kemi i forbrugerprodukter - Konserveringsmidler i vådservietter og andre forbrugerprodukter

Ulla  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 53.

Kemi forbrugerprodukter

Kemi i forbrugerprodukter - Konserveringsmidler i vådservietter og andre forbrugerprodukter

Test af methylisothiazolinon og methylchlorisothiazolinon

Der er i øjeblikket stor fokus på konserveringsmidlerne methylisothiazolinon (MI eller MIT) og methylchlorisothiazolinon (MCI, CMIT eller CMI) i vådservietter.

Stofferne MCI og MI findes i forskellige typer af produkter. Når de to stoffer findes i forholdet MCI:MI 3:1, kaldes de tilsammen Kathon.

Kathon er allergifremkaldende for huden. Inden for de seneste år er der sket en kraftig stigning i forekomsten af hudallergi over for MCI/MI. Allergien kan skyldes kontakt med kosmetik, maling eller andre produkter, der er konserveret med stofferne. Hudallergi er kronisk, og hvis man først er blevet allergisk over for MCI/MI, vil man reagere på mindre mængder ved en ny udsættelse for stofferne.

For kosmetiske produkter og for vaske- og rengøringsmidler er der deklarationspligt. Det betyder, at indhold af MCI/MI skal deklareres og således vil fremgå af mærkningen af produktet. Der er dog i den seneste tid set tilfælde, hvor produkter, der indeholder MCI/MI, ikke har været deklareret i henhold til lovgivningen.

For andre typer produkter, som fx lim, maling og skæreolie, er der ikke deklarationspligt, og derfor kan man ikke regne med, at MCI/MI vil fremgå på etiketten, selvom de er indeholdt i produktet.

Hvis produkter skal opnå Svanemærkning eller den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning, er indhold af MCI/MI ikke tilladt.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Vi tilbyder bl.a.:

  • Analyser af både MCI og MI i vådservietter samt en lang række andre produkter

Resultatet af disse analyser kan give svar på, om produktet indeholder MCI og/eller MI og i hvilke koncentrationer.

  • Rådgivning i forhold til lovgivningen

Kontakt os for indhentning af tilbud.

 

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium på Teknologisk Institut er et uvildigt og uafhængigt laboratorium akkrediteret af Dansk Akkreditering (DANAK) i henhold til EN/ISO 17025: 2005 under akkrediteringsnummer 90.
EN/ISO 17025: 2005 og DANAKs akkrediteringsbestemmelser stiller krav til sporbarhed, deltagelse i præstationsprøvninger og udførelse af eksterne og interne audits. Desuden stilles krav til uddannelse af personale.
Analyselaboratoriet råder over avanceret analyseudstyr, som kan anvendes til kortlægning af produkters indhold og afgivelse af stoffer.