Kemisk karakterisering af medicinsk

Inge  Bondgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 19.

Vials i en sampler til kemisk analyse

Kemisk karakterisering af medicinsk

Biokompatibilitet iht. ISO 10993-1:2018

Medicinsk udstyr er underlagt strenge krav om dokumentation

Ved brug af medicinsk udstyr kræver myndighederne dokumentation for, at der ikke er biologiske risici forbundet med anvendelsen af det medicinske udstyr.

For medicinsk udstyr, som kommer i direkte eller indirekte kontakt med kroppen, er det et krav, at producenterne af medicinsk udstyr kender indholdet af de kemiske stoffer samt hvilke koncentrationer, brugere kan blive udsat for.

 

MDR - endelig trådt i kraft, 26 maj 2021

Med den nye MDR som trådte i kraft 26 maj 2021 er kravene til producenter og forhandler af medicinsk udstyr øget betragteligt.

Er du endnu ikke er klar til at MDR er det vigtig at få startet processen nu. Skriv en besked eller ring - så hjælper vi jer gerne videre.

 

Hvordan kan Teknologisk Institut hjælpe dig?

Teknologisk Instituts laboratorium kan være behjælpelig med kemisk karakterisering af medicinsk udstyr og analyser af ekstraherbare stoffer og lækstoffer i henhold til DS/EN ISO 10993-18:2020.

Resultaterne kan benyttes til at udføre en biologisk vurdering af det medicinske udstyr.

Er der behov for at udvikle nye analysemetoder, vil Teknologisk Institut indgå i et tæt samarbejde med kunden for at opnå det bedste resultat.

 

Udvalg over de analyser, vi udfører. 

  • Studier af lækstoffer og ekstraherbare stoffer (leachables og extractables). Studierne udføres i henhold til ISO 10993-12:2021 og ISO 10993-18:2020
  • Kemisk karakterisering af medicinsk udstyr i henhold til ISO 10993-18:2020
  • Screeningsanalyser for ukendte indholdsstoffer - for både organiske og uorganiske stoffer
  • Analyser for indhold af restsolventer eller restmonomerer i medicinsk udstyr
  • Analyser for indhold af uorganiske elementer, inkl. metaller

Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025:2017.