Kemisk karakterisering af medicinsk - ISO 18562: Respiratorisk udstyr

Inge  Bondgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 19.

Farmaceutiske produkter og medicinske utensilier

Kemisk karakterisering af medicinsk - ISO 18562: Respiratorisk udstyr

Respiratorisk udstyr, som benyttes i sundhedsvæsenet, skal også vurderes i henhold til ISO 18562:2017: Evaluering af biokompatibiliteten for respiratoriske gasveje i sundhedsvæsenet.

Den nye standard blev publiceret i 2017 og gælder både for nyt udstyr og for eksisterende respiratorisk udstyr, der allerede er markedsført. Tidsfristen for sidstnævnte er udgangen af 2020.

Kravene gælder alt respiratorisk udstyr uanset, hvor i verden det sælges.


Hvordan kan Teknologisk Institut hjælpe dig?

Vi tilbyder test af respiratorisk udstyr

  • I henhold ISO 18562-2: Partikelemissionstest
  • I henhold til ISO 18562-3: Emission af flygtige organiske forbindelser (VOC’er)
  • I henhold til ISO 18562-4: Udvaskningsprodukter i kondensat
  • Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025:2017

  • Teknologisk Institut kan endvidere i samarbejde med ekstern rådgiver tilbyde, at der kobles erfarne rådgivere, der kan vejlede og hjælpe med at få sammensat det korrekte analyseprogram og foretage risikovurdering.

Eksempler på respiratorisk udstyr kan være: ventilatorer, anæstesiearbejdsstationer (inklusive gasblandere), åndedrætssystemer, iltbesparende udstyr, iltkoncentratorer, forstøvere, lavtryksslangeanordninger, befugtere, varme- og fugtudskiftere, åndedrætsgasovervågere, åndedrætsskærme, masker, mundstykker, genoplivningsanlæg, åndedrætsrør, filtreringssystemer, Y-stykker, accessories beregnet til brug sammen med respiratorisk udstyr, det lukkede kammer i en inkubator, inklusive madras, indvendige overflader og iltafdækning.