Komplicerede krav til armering

Gitte Normann Munch-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 45.

Komplicerede krav til armering

De danske standarder for armering kan pr. 1. juli 2011 ikke længere benyttes til betonkonstruktioner, der er projekteret og udført i henhold til Eurocodes. I stedet skal kravene i de europæiske standarder efter denne dato opfyldes.

De ændrede krav har betydning for både rådgivere, entreprenører og producenter af armering. Eksempelvis skal rådgiverne være opmærksomme på, hvilket kravgrundlag der er dimensioneret efter, entreprenørerne skal kende kravene ved bestilling og ved modtagekontrol, og armeringsproducenterne skal leve op til kravene.

Svejst armering
Svejst armering

Fælles europæiske standarder, og så alligevel ikke...

På europæisk plan er der endnu ikke enighed om detaljeudformningen af standardens krav til slap armering og spændarmering. Derfor er det ikke et krav, at armeringen skal være CE-mærket, som det ellers er tilfældet med langt de fleste byggevarer på det indre marked. For slap armering er standarden under revision og for spændarmering er standarderne kun udgivet som foreløbige udgaver. For rustfast armering er forslaget til standarden under udarbejdelse, så i Danmark er der valgt, at rustfast armering certificeret i overensstemmelse med den britiske standard BS 6744 kan anvendes.

På grund af at området ikke er fuldstændigt harmoniseret endnu, findes der forskellige yderligere specifikationer, der skal opfyldes for de enkelte armeringstyper. Disse krav til armering i Danmark – og angivelserne af, hvilke standarder armeringen skal opfylde - er angivet i det nationale tillæg til Eurocode 2: Betonkonstruktioner (DS/EN 1992-1-1 DK NA).

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Teknologisk Institut har fulgt processen med armeringsstandarderne bl.a. ved deltagelse i standardiseringsarbejde på området. Vi har derfor en god mulighed for at:

  • Give overblik over standarderne og de særlige danske krav
  • Afklare spørgsmål om standarderne og status for fremtidige udgivelser af standarder
  • Skabe klarhed over modtagekontrol – hvad skal kontrolleres og hvad er acceptkriterierne
  • Forklare certificeringsprocessene og de forskellige krav til produkterne
  • Udarbejdelse af kvalitetsstyringsmateriale, resultatvurdering og prøvningsfrekvenser
  • Udføre prøvning af armering.