Kortlægning af energieffektiviseringsmuligheder i bygninger - energiscreening

Søren  Draborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 28.

Lars med iPat

Kortlægning af energieffektiviseringsmuligheder i bygninger - energiscreening

Teknologisk Institut har meget stor erfaring med energieffektivisering af bygninger, - både fra den praktisk gennemførelse og fra forskningsprojekter. Gennem de seneste år har Teknologisk Institut udført en lang række projekter for kommunale og private bygningsejere med store bygningsporteføljer. Der blev i alle tilfælde påvist meget store energibesparelsespotentialer.

Teknologisk Instituts unikke koncept for energiscreening af bygninger bygger stor faglig viden, erfaring og indsigt. Identificering af alle væsentlige energieffektiviseringsmuligheder følgende fire strenge:

  1. Der anvendes flere eksperter til screeningen, således at stilles med de bedste kompetencer indenfor hvert teknologiområde, som klimaskærm, ventilation, belysning, varmeanlæg, solcelle-/solvarmeanlæg samt CTS.
  2. Energispareforslagene er baseret på faktisk udførte målinger, hvilket giver meget stor sikkerhed for de anførte besparelser
  3. Teknologisk Instituts koncept for energioptimal driftsstrategi for bygningens tekniske installationer - EiSE* - bruges til at justerer den eksisterende driftsstrategi og resultatet er et bedre indeklima med færre brugerklager, og samtidig reduceres el- og varmeforbruget betydeligt.
  4. Rådgivningen er baseret på den nyeste viden om tekniske installationer og komponenter på markedet, hvad angår performance, energieffektivitet og samspil mellem udstyr.

 

Teknologisk Instituts energiscreeninger har vist, at der i gennemsnit har kunnet påvises et energieffektiviseringspotentiale på ca. 18% af elforbruget (uden etablering af solcelleanlæg) og ca. 27% af varmeforbruget med en gennemsnitlig simpel tilbagebetalingstid på 3,6 år. Hvis alle rentable muligheder (tilbagebetalingstider op til 75% af anlæggenes levetid) medtages er det samlede effektiviseringspotentiale er omkring 40% af energiforbruget. Det største potentiale for energioptimering indenfor både el- og varmeforbruget findes ved bygningernes ventilationsanlæg. Desuden findes det rentable effektiviseringspotentiale primært i forbindelse med de tekniske installationer og kun i begrænset omfang ved klimaskærmen (ydervægge, døre, vinduer), hvorfor fokus ved energiscreening efter Teknologisk Institut’s koncept fokuserer på de tekniske installationer. Energiscreeningen dokumenteres i en operationel rapport, der er direkte anvendelig til udførelse/projektering af de foreslåede tiltag.

*EiSE (Energi og indeklima Strategi uden Energifråds)