Kvanteteknologi: Hvordan kommer Danmark med?

Martin Krogstrup Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 51.

Teknologisk Udsyn om kvanteteknologi 2023

Kvanteteknologi: Hvordan kommer Danmark med?

Publiceret den 28. november 2023.

Kvanteteknologi bliver i stigende grad sat på dagsordenen verden over. Danmark er godt med, når det gælder forskning, men den helt store værdi i kvanteteknologien ligger hos de virksomheder, som forstår at udnytte mulighederne. Derfor er det nødvendigt med en væsentlig indsats for at give danske virksomheder muligheder for at kende teknologien og allerede nu forberede sig på en ny kvanteteknologisk virkelighed.

 

Kvanteteknologi har de seneste 5-10 år udviklet sig til et helt centralt forskningsområde med stor aktivitet i USA, Asien og Europa. Det er imidlertid ikke en ny teknologi. Første generations kvanteteknologi omfatter bl.a. transistoren og laseren, der blev opfundet for 50-75 år siden. Rapporten her handler om anden generations kvanteteknologier, som for mange år siden blev beskrevet teoretisk, men som man først er blevet i stand til at udnytte i de seneste 10-15 år. 

Hent det Teknologiske Udsyn om kvanteteknologi i Danmark:

Hovedkonklusioner fra udsynet

Teknologisk Instituts analyser af verdens forskningsaktivitet viser, at antallet af forskningspublikationer i kvanteteknologi er stigende. Mere end 500 forskningsinstitutioner verden over er involveret i udvikling af kvanteteknologi. Dansk forskning klarer sig godt internationalt, når vi tager højde for Danmarks størrelse, godt hjulpet af både offentlige og private aktører.

Teknologisk Udsyn om kvanteteknologi - pointer fra summary

På baggrund af analysen foreslås det at styrke den nationale indsats for kvanteteknologi yderligere, når det gælder tidlig udnyttelse af de teknologiske muligheder:

Stærkere involvering af brugervirksomhederne

Virksomheder skal I højere grad have mulighed for at undersøge mulige anvendelser af kvanteteknologi, herunder en begyndende forberedelse af fx algoritmer, test og demonstration.

Adgang til rådgivning, test og demonstration af kvanteteknologi

Virksomheder skal have adgang til en innovationsinfrastruktur med en forståelse for både den teknologiske udvikling og virksomhedernes praktiske, forretningsmæssige virkelighed. Desuden at de har mulighed for at teste de nye kvanteløsninger. Det kræver opbygning af infrastrukturen.

Udvikling af den kompetencemæssige base gennem uddannelse og efteruddannelse

Kvanteteknologisk viden og kompetencer til at udnytte teknologien må ikke kun være forankret i forskning, men også i den vidensmæssige infrastruktur, herunder testfaciliteter, der er tæt på virksomhederne, samt naturligvis i virksomhederne selv.


Få en opsummering på rapportens konklusioner i dette Executive Summary:

Hvad er Teknologisk Udsyn? 

Teknologisk Institut samler med Teknologisk Udsyn den nyeste udvikling inden for forskellige teknologifelter med betydning for Danmarks fremtid. De Teknologiske Udsyn giver et indblik i aktørlandskaber og fremtidige tendenser, Danmarks aktuelle position samt anbefalinger til samfundets implementering. Vi udgiver Teknologisk Udsyn fire gange om året inden for forskellige teknologifelter.

Læs mere om Teknologisk Udsyn