Licensformidling af opfindelser - En overset indtægtskilde

Rasmus Bjerring Offersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 62.

Licensformidling af opfindelser - En overset indtægtskilde

Salg af rettigheder kan give gode indtægter for din virksomhed. Teknologisk Institut kan hjælpe dig igennem.

Licensformidling består af langt mere end blot at skrive en juridisk kontrakt. Center for Idé & Vækst på Teknologisk Institut har 40 års erfaring med kontraktindgåelsen, og vi rådgiver også om opfølgning og håndtering af indgåede licensaftaler.

Fra idé til kontrakt – en lang proces

Hvad er licensformidling?
Salg af rettigheder handler om at give andre firmaer mulighed for at udnytte ens  rettigheder, viden, produktionsmetoder eller andre ofte møjsommeligt opbyggede fordele. Processen kaldes licensformidling. De rettigheder, der stilles til rådighed for andre, kan være led i virksomhedens daglige forretningsområde, eller der kan skabes en merindtægt fra uudnyttede rettigheder.

Fra den dag, hvor du tager beslutning om at ville sælge rettigheder, og til en endelig licenskontrakt er underskrevet, er der gået en lang proces, hvor mange personer såvel internt i virksomheden som underleverandører har været involveret. De typiske underleverandører er patentagent og advokat. De udgør nogle af de største omkostninger i processen. Center for Idé & Vækst kan ud fra vores store erfaring på området hjælpe med at sammensætte det optimale team
-  uanset hvilken teknologi der er tale om.

Kommercialiseringsstrategi
Er dit produkt beskyttet? Har du brug for en patentstrategi? Eller kan vi gå mere direkte mod målet og lægge en licensstrategi? Det er nogle af de første overvejelser, vi hjælper med.

Salgsovervejelserne
Hvem er målgruppen for din licensformidling? Vi bidrager til at identificere potentielle licenstagere. Hvordan skal du kontakte dem og  sælge din idé? Vi hjælper med udarbejdelse af professionelt og målrettet salgs- og præsentationsmateriale

Forhandlingsfasen
Har du brug for assistance ved kontraktforhandlingerne? Vi ved, hvordan man fokuserer på at møde de to parters fælles interesser og undgår, at man graver sig ned i standpunktskonflikter. Vi koordinerer kontakten mellem advokat, patentagent og din virksomhed, og vi rådgiver dig om, hvordan du  får mest ud af dine  konsulenthonorarer.

Pris
Prisen for at have Teknologisk Institut med på holdet fastsættes efter aftale. Den er afhængig af, hvor i processen projektet befinder sig, og hvordan eventuelle konkrete licensforhandlinger vil forløbe. Vi aftaler altid en trinvis aktivitetsplan med konkrete rammer og omkostninger for det enkelte trin, så du  løbende har overblik over udgifterne.

Hvem er vi?
Center for Idé & Vækst har rod i ideernes verden. Centrets medarbejdere er årligt involveret i mere end 1.000 nye ideer, hvor vi indgår i innovationsprocessens mange forskelligartede elementer. Vi har 40 års erfaring i at få teknik, marked og jura til at smelte sammen på vejen fra idé til licenskontrakt.