Løft til dansk erhvervsliv gennem bedre målinger

Jan  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

Metrologisk infrastruktur

Løft til dansk erhvervsliv gennem bedre målinger

Landets produktions- og energivirksomheder kan nu se frem til avancerede og digitaliserede måleteknikker, der sikrer bedre målinger. Den moderne metrologi kan øge konkurrenceevnen og give energibesparelser.

Danmarks erhvervsliv er konkurrencedygtigt på verdensmarkedet og har allerede i dag et grønt fokus. Dette kan blandt andet muligt, fordi vi har en velfungerende metrologisk infrastruktur, der sikrer korrekte og effektive målinger på tværs af sektorer.

For fortsat at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne har Teknologisk Institut igangsat resultatkontrakten Metrologi i den digitale omstilling. Her er der fokus på digitalisering og bedre målinger, som kan danne grundlag for øget effektivitet i produktions- og energisektoren.

– Online målemetoder skal danne rammen for digitale målemetoder, ikke bare i fremstillingsindustrien, men også i energisektoren. Blandt andet bruger vi kunstig intelligens og sensorer til mere effektiv varmedistribution indenfor fjernvarme. Vi optimerer også flydende biobrændsel gennem online-målinger, så det kan styres i real-time. Samtidig etablerer vi bl.a. laboratoriefaciliteter, der bidrager til bedre målinger af regn- og spildevand, forklarer Henrik Kjeldsen, Senior Project Manager på Teknologisk Institut.

Digitale målinger øger pålideligheden
– Metrologi er relevant for samtlige produktionsvirksomheder. Behovet for pålidelige målinger vokser i takt med, at erhvervslivet stiller større krav til kvalitet og ensartethed. Derfor spiller digitalisering en kæmpe rolle, fortæller Mikkel Copeland, konsulent på Teknologisk Institut og fortsætter:
– Den digitale omstilling inden for metrologi muliggør teknologiske forbedringer, der kan forbedre dansk konkurrenceevne og optimere energiproduktionen med en CO2-reduktion til følge.

En klimaneutral fjernvarmesektor
Digitaliseret metrologi er vigtig for, at fjernvarmesektoren kan komme i mål med sine ambitioner om energioptimering. Derfor retter Teknologisk Institut en særlig opmærksomhed på at understøtte digitalisering i fjernvarmedistributionen. Ifølge Dansk Fjernvarme vil en CO2-neutral fjernvarme reducere CO2-emissioner fra fjernvarmen med 2,75 millioner ton og fra elproduktionen med 6,65 millioner ton.

– I energisektoren introducerer vi også brugen af big data analytics, som vil lede til en optimeret distribution af fjernvarme. Det er et vigtigt skridt i retning mod et CO2-neutralt fjernvarmesystem, siger Jakob Fester, konsulent på Teknologisk Institut.

Øget konkurrenceevne på tværs
Med digitalisering som mål styrker man også produktionsvirksomheder, som får mulighed for at optimere deres målinger.

– Jo højere grad af digitalisering der er i virksomhederne, jo mere effektivt kan de opskalere. Fx er Danmark i gang med at øge produktionen af medicin, og i denne opskalering er digitalisering nødvendigt. Faktum er, at digitalisering, herunder digitaliseret metrologi, giver en mere effektiv målingsproces. Det øger konkurrenceevnen ude i erhvervslivet, siger Mikkel Copeland.

Kontakt
Jan Nielsen, sektionsleder og projektleder på Teknologisk Institut, tlf.: 7220 1236, mail: jnn@teknologisk.dk

Resultatkontrakter indgås mellem de syv GTS-institutter, herunder Teknologisk Institut, og Uddannelses- og Forskningsministeriet for at styrke innovation og konkurrencekraft i dansk erhvervsliv gennem ny teknologi. GTS står for Godkendt Teknologisk Service og GTS-institutterne tilbyder en kæde af teknologiske kompetencer, der rykker grænsen for, hvad der er muligt for virksomheder i hele landet.

Illustrationen nedenfor viser, hvordan indsatsen skal give Danmark et løft på tværs.

Måloversigt for Metrologi i den digitale omstilling

Metrologisk infrastruktur