Luer - Compliant

Frederik R Steenstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 57.

Billedet viser luer-forbindelser i et medicinsk drop

Luer - Compliant

En løs forbindelse er farligt – ikke kun når det gælder elektriske tilslutninger, men også når det drejer sig om medicin der gives direkte i blodårerne. Her kan det få katastrofale konsekvenser, hvis der indgives falsk luft, eller hvis et drop falder af.
Billedet viser en luer med krave

Til kritiske anvendelser, vil sundhedspersoner som regel vælge en lidt dyrere sprøjte med Luer Lock® sikkerhedsforanstaltningen (se foto figur 1). 
 
Som det fremgår af Figur 1, er der tale om en relativt kompleks geometri, så sprøjtestøbningen kræver et godt værktøj og en omhyggelig processtyring, hvilket er typisk for dansk plastindustri og de fleste forespørgsler på Luer – prøvning kommer også fra danske virksomheder. 

Prøvning i henhold til EN ISO 80369-7:2021, der også er optaget som dansk standard under navnet ”Konnektorer med lille diameter til væsker og gasser til brug – Del 7: Konnektorer med til intravaskulær eller hypodermisk anvendelse” indebærer flere momenter; 

•    Lækageprøvning med væske og luft 
•    Robusthed ift. revnedannelse og overskruning 
•    Modstandsdygtighed imod adskillelse / afskruning 

Prøvningerne er tilrettelagt som bestået / ikke bestået, og det er derfor nødvendigt at gennemføre prøvningen med relativt mange gentagelser for at dokumentere den fornødne sikkerhed.
Selve prøvningsmetoderne er beskrevet i EN ISO 80369-20.

•   Sprøjten sættes på en referencekonnektor i metal med en kombination af kraft og kraftmoment. Efter en            passende tid måles det kraftmoment, der er nødvendigt for at overvinde friktionen og afskrue sprøjten. 
•   For at sikre, at friktionen ikke er for høj set fra et brugersynspunkt, måles desuden det kraftmoment, der skal      til for at adskille prøve emnet fra referencekonnektoren i metal. 
•   Konnektorerne skal være så tætte, at de kan modstå overtryk på 300 kPa og for at bestå vakuumtesten må      systemet højst have en lækagerate på 0.005 Pa m3/sekund.
•   Når sprøjten er monteret, skal emnet langvarigt kunne modstå den langvarige stresspåvirkning, så efter 48        timers montage udføres endnu en lækagetest.
•   For at dokumentere sammenhængskraften i systemet, forsøges sprøjten trukket af referencekonnektoren i        metal.
•   Konnektoren må heller ikke kunne overskrues, så den ”udfordres” med et kraftmoment på 0.16 Nm i 5-10          sekunder. 

Plastlaboratoriet er akkrediteret af DANAK til denne prøvning, hvilket betyder at en godkendende myndighed vil tage vores rapport til efterretning med et minimum af opfølgende spørgsmål. 
Billedet viser en graf over luer spændingerBilledet viser et test-set-up for prøvning af luer
Figur 2: Luer spændingsgraf                                  Figur 3: Test-set-up for prøvning af luer