Luftassistance på marksprøjten – kan der spares på svampemidler i kartofler?

Andrés Villa Henriksen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 69.

Billede af mark der bliver sprøjtet

Luftassistance på marksprøjten – kan der spares på svampemidler i kartofler?


Kartoffelarealet er stigende i Danmark og en god bekæmpelse af kartoffelskimmel har derfor stor betydning for erhvervet.

I et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Seges Innovation, Ytteborg Forsøg og Danfoil er der i 2022 gennemført 2 demonstrationsforsøg. Her er det undersøgt om man med en luftsprøjte kan opnå den samme virkning med en reduceret dosis af et svampemiddel til bekæmpelse af kartoffelskimmel i forhold til anbefalet dosis uden luftassistance. Kan det det, vil det komme både miljø og kartoffelavlernes økonomi til gode. 

Hvad har vi gjort

Der er etableret 2 parcelforsøg i 2 forskellige kartoffelsorter, stivelsessorten Kuras og spisesorten Folva. Der blev behandlet 8-12 gange (afhængig af sort) mod kartoffelskimmel med normal og halv dosis. Behandlinger blev udført både med hydraulisk sprøjte og luftsprøjte, og der blev bedømt kartoffelskimmel visuelt 8-12 gange i løbet af sæsonen, ligesom forsøgene blev overfløjet med drone. Der er høstet udbytter og bestemt stivelsesprocent.

Hvad har vi lært

Der har i mange år været fokus på at luftassisteret sprøjteteknik, både i forhold til reducering af væskemængden per hektar samt muligheder for reducering af dosis, særligt ved kontaktmidler, da afsætningen på blade og øvrige plantedele forventes at være bedre, når midlet blæses ned i afgrøden. Det til trods, er det fortsat ikke almindelig praksis at reducere dosis i forbindelse med anvendelse af luftassisterede sprøjter. Projektet har vist, at der i forsøget med Kuras er set en forbedret effekt ved den lave dosering ved brug af luftsprøjte kontra den hydrauliske sprøjte, hvilket indikere, at det er muligt at reducere dosis. Denne effekt sås ikke i forsøget med Folva. Det er dog farligt at konkludere for meget ud fra resultater fra kun et forsøg.
Hør Landskonsulent Lars bødker forklare om resultaterne i video øverst, eller se resultaterne i NFTS nedenfor.

Link til forsøgsresultatside


Kartoffelsorten Kuras
Kartoffelsorten Folva


Demonstrationsprojektet ”Mulighederne for nedsættelse af dosis ved brug af luftassistance” er støttet af Partnerskab om Præcisionssprøjtning, Miljøstyrelsen.