Luftforurening i arbejdsmiljøet - Måleudstyr - Hvad kan vi måle?

Thomas Nørregaard Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 46.

Temadag om partikler

Luftforurening i arbejdsmiljøet - Måleudstyr - Hvad kan vi måle?

Til måling af gasser og partikler i luften er der mange forskellige muligheder, herunder:

 • mobile målinger med håndholdt udstyr
 • meget præcise målinger ved brug af state-of-the-art referenceudstyr
 • indikative målinger med prisbillige sensorer, fx til målinger af udsving over lang tid

Kontakt os meget gerne for en drøftelse af netop din udfordring.

Målinger kan fx omfatte følgende parametre:

 • Partikelmasse, black carbon og støv
  • Realtidsmåling med høj tidsopløsning (ned til 1 sek.)
  • Opdeling af partikelmasse i forskellige fraktioner (PM1, PM2.5, PM4, PM10 og PMtotal)
  • Mulighed for analyse af opsamlede partikler (fx grundstofanalyse, PAH, metaller, organisk/uorganisk analyse, reparabelt støv, totalstøv)
 • Ultrafine partikler (UFP) og partikelantal
  • Realtidsmåling med høj tidsopløsning (ned til 1 sek.)
  • Mulighed for detaljeret partikelstørrelsesfordeling
  • Måleområde fra 2 nanometer (nm) til 10 mikrometer (µm)
  • Ved meget høje partikelkoncentrationer (fx i røggas) foretages en kontrolleret fortynding inden måling
 • Måling af gasser
  • Fx CO, CO2, NO, NO2, VOC
  • Realtidsmålinger eller traditionelle opsamlinger

Læs mere om specifikke måleinstrumenter her

Måleudstyr - 618 bredde