Partikelanalyser og partikelkarakterisering - Partikler i luft

Thomas Nørregaard Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 46.

Partikler og pulvere

Partikelanalyser og partikelkarakterisering - Partikler i luft

Et eksempel på en aerosol kan være partikler i luft eller røg. Partiklerne vil typisk være få nanometer store og op til en mikrometer. Aerosol dækker også over væskepartikler i gas, så små forstøvede dråber er også en aerosol. Partikellaboratoriet har flere slags udstyr og detektorer, som kan måle endog meget lave koncentrationer af partikler i gas.

Vi kan måle partikelkoncentrationer ned til 1 partikel/cm³ og på partikelstørrelser fra 2 nanometer og opefter. En del af udstyret er mobilt, og vi har dermed muligheden for at foretage en måling præcis der, hvor du har brug for det.

Vi kan desuden foretage opsamling og analyser af gasser, dampe og flygtige organiske forbindelser (VOC) samt på støv. Opsamling kan fx benyttes til detektering af benzen, toluen, PAH’er (tjærestoffer), asbest, PCB, metaller i støv som fx kviksølv og cadmium, samt totalstøv og respirabelt støv.
Denne typer analyser relaterer til indeklima og arbejdsmiljø, og vi kan foretage målinger i henhold til gældende lovgivning og grænseværdier.

En væsentlig kilde til udledning af nanopartikler og sod i indeklimaet er levende lys. Vi kan foretage standardiseret måling af partikelemission fra levende lys og har stor erfaring med målekampagner for bl.a. Miljøstyrelsen. Vi opfylder desuden kravene for måling i forhold til Svanemærket. Vi kan også måle sodindeks i forbindelse med måling af partikeludledningen.

Vi kan f.eks. analysere

 • Personeksponering
 • Røggasser
 • Punktkilder (brændeovne, kemikaliedunke, osv.)
 • Udstødningsgas (biler, busser, lastbiler, tog, færger, osv.)
 • Indeklima og arbejdsmiljø
 • Levende lys (stearinlys, paraffinlys, olielys, vokslys, m.fl.)
 • Filtereffektivitet
 • Ventilationssystemer

Vi har følgende instrumenter i vores aerosol-udstyrspark:

DiSCmini

Lille personbåren enhed, som kun vejer 670 g. Instrumentet er af den grund optimal til at blive båret (på person i lomme eller rygtaske) og giver derved mulighed for at følge partikeleksponering igennem en arbejdsdag. Instrumentet måler antalskoncentration i det ultrafine område (nanopartikler, 10-700 nm). Det kan vise lunge-deponeret overfladeareal-koncentration af partikler (alveolar). Instrumentet logger hvert sekund og kan måle 1.000-1.000.000 partikler/cm³.

 • Monitorering af personeksponering
 • Identificering af arbejdsplads-risikosteder
 • Kortlægning af luftforurening
 • M.fl.

DustTrak

Semi-mobilt instrument til bl.a. indeklimamålinger og målinger i relation til arbejdsmiljø.
Oplagte målesteder vil være kontormiljøer, værksteder, opbevaringsrum og lignende. Instrumentet er også benyttet til målinger af filtereffektivitet i ventilationssystemer. Det kan logge massekoncentration af partikler (hvilket relaterer til grænseværdier i gældende lovgivning, fx PM2.5 og PM4) hvert sekund i intervallet 0,001-150 mg/m³.

 • Indeklima
 • Arbejdsmiljø
 • Røggas
 • M.fl.

P-Trak

P-Trak er en lille håndholdt enhed, som er ideelt til screening af område for punktkilder til forurening. Da instrumentet kan transporteres i hånden, er det muligt at foretage stikprøveundersøgelser næsten alle tænkelige steder. Det kan også benyttes til stationære målinger, hvor der er brug for viden om partikelantal over tid. Instrumentet måler antalskoncentration i intervallet 20-1000 nm, det logger hvert sekund, og det kan måle 1-500.000 partikler/cm³.

 • Screening for punktkilder (bål, ovne, kemikaliedunke, …)
 • Målinger i relation til punktkilder (biler, busser, lastbiler, tog, færger, …)
 • ”Quick n´dirty”-målinger (er der partikler i luften eller ej?)
 • Målinger i fx autoværksteder
 • M.fl.

Katalytisk stripper

En katalytisk stripper (eng. catalytic stripper) anvendes i forbindelse med aerosolmålinger, hvor det er interessant at kende andelen af fx faste partikler. En katalytisk stripper består grundlæggende af et opvarmet katalytisk element, som anvendes til at fjerne den semiflygtige del samt gasfasefraktionen af en aerosol:

 • Røggasser generelt
 • Røggasser fra biler, færger, toge, non-road køretøjer
 • Røggaser fra brændeovne og pillefyr
 • Emissioner fra kilder, hvor kun faste partikler er interessante

NanoScan SMPS

NanoScan SMPS er et mobilt instrument, som hurtigt kan give et billede af partikelstørrelse og partikelantal. Instrumentet måler nanopartikler i størrelsen 10-350 nm og fordeler disse i 13 størrelsesfraktioner. Målingen sker med en tidsopløsning på 1 minut. Pga. instrumentets lave vægt (ca. 7 kg) er det muligt at medbringe det til målinger i fx vindmøller, skorstene (kræver fortynderudstyr), m.fl.

SMPS

Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) er et større instrument, som kræver opsætning og ekspertisebetjening. Instrumentet egner sig til krævende målinger, hvor partikelstørrelse og partikelantal er i fokus. Det kan benyttes sammen med fortynderudstyr ved meget høje koncentrationer af partikler. Potentielle målesteder kunne være maskinhaller, autoværksteder, pumpestationer, dieselgeneratorer eller i nærheden af partikeludledende maskineri. Desuden er instrumentet blevet benyttet til målinger i røggasser fra brændeovne og færger. Instrumentet måler antalskoncentration og størrelsesfordeling i intervallet 2,5-1000 nm (fine og ultrafine partikler).

 • Røggasmålinger i brændeovne
 • Udstødningsgas fra færger (i skorsten)
 • Filtereffektivitetsmålinger og verificering
 • HEPA filtre, Mund-maske-filtre, renrumsfiltre, ventilationsfiltre
 • Målinger af røggasser generelt
 • M.fl.

Aerosol - Små dråber
 Aerosol bestående af små dråber i luft.

Aerosol - Små røgpartikler
Aerosol bestående af små røgpartikler.

Læs mere om luftforuening i arbejdsmiljøet her.