Lungekræft-diagnostikken skal forbedres ved hjælp af Eurostars-projekt

Majbritt Hauge Kyneb

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 86.

Lungekræft

Lungekræft-diagnostikken skal forbedres ved hjælp af Eurostars-projekt

'SensiScreen Lung' hedder projektet, der skal udvikle og forbedre metoder til at sikre lungekræftpatienter den bedst mulige behandling.

Teknologisk Institut, den danske biotekvirksomhed PentaBase, samt det schweiziske patologiske institut Istituto Cantonale di Patologia, opnåede med deres projektansøgning at blive bedst placeret blandt 510 ansøgninger til dette års store internationale forsknings- og udviklingsprogram, Eurostars.

De tre partnere i projektet har i forvejen et godt samarbejde i Eurostars-projektet, 'ONSET Diagnostics', som fokuserer på tarmkræft-diagnostik. Her har projektet allerede ført til nye analyse-kits, som med uovertruffen sensitivitet kan identificere hvilke tarmkræftpatienter, der kan have gavn af nye biologiske lægemidler. Disse første kits er klar til at blive markedsført og forventes i fremtiden at kunne spare både tarmkræftpatienter og sundhedsvæsenet for virkningsløse behandlinger.

I SensiScreen Lung projektet vil der blive udviklet nye analysemetoder. På baggrund af meget små biopsier fra patienter med ikke-småcellet lungekræft, skal analyserne forudsige om en given behandling vil være effektiv for den pågældende patient. Derudover vil der i projektet udvikles en metode til at overvåge, om den enkelte patients kræfttumor er på vej til at udvikle resistens overfor behandlingen, således at man på et tidligere stadie, om nødvendigt, kan skifte til en anden behandlingsform. Det er målet, at denne monitorering skal kunne laves på baggrund af blodprøver.

Udover de tre projektpartnere vil også Dr. Cappuzzo fra det italienske ”Istituto Toscana Tumori” deltage som underleverandør.

Eurostars er et internationalt forskning og udviklingsprogram rettet mod små og mellemstore europæiske virksomheder. Eurostars-projekter med dansk deltagelse bliver støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

PentaBase blev grundlagt i 2006 og baserer sin forretning på en patenteret DNA-teknologi, som muliggør udvikling af ekstremt følsomme genetiske analyser. For yderligere information kontakt CEO Ulf B. Christensen tlf. 3696 9496, UBC@PentaBase.com eller www.pentabase.com.

Istituto Cantonale di Patologia er et schweizisk institut specialiseret i diagnostik og forskning indenfor kræftsygdomme. For yderligere information kontakt Milo Frattini på milo.frattini@ti.ch eller besøg www.ti.ch/ICP.

Teknologisk Institut er et dansk GTS-institut som samarbejder med universiteter og virksomheder i forbindelse med udvikling og udnyttelse af ny teknologi og viden.

Projektet havde kick-off onsdag den 27. november 2013.

For yderligere information kontakt Majbritt Hauge Kyneb: mhk@teknologisk.dk.