MADE Demonstrationsprojekt

Ellen M. J. Hedegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 40.

Euro-sedler på snor

MADE Demonstrationsprojekt

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed få op til 100.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring i virksomheden eller afprøve en ny teknologi i produktionen.

Ved at blive koblet op på Teknologisk Institut, FORCE Technology eller Alexandra Instituttet får man adgang til de teknologier, den viden og de kompetencer, som er nødvendige i forhold til at løse den konkrete udfordring i virksomheden - herunder også 3D-print.

Et vellykket projekt giver målbare forbedringer i virksomheden gennem eksempelvis lavere produktionspris, nye produkter eller mere tilfredse medarbejdere.

På Teknologisk Institut har vi lavet mange succesfulde demonstrationsprojekter, og vi kan hjælpe med rådgivning og sparring omkring udformningen af ansøgningen. Herunder kan du fx høre, hvordan Bühler Meincke kom i gang med metal 3D-print gennem et demonstrationsprojekt fra MADE

Produktions- eller materialefagligt fokus?

MADE Demonstrationsprojekter er delt i to grene: en produktionsgren og en materialegren. Rammerne for de to grene er ens, men den faglige ekspertise, som bliver koblet til projektet, tilrettes alt efter hvilken type demonstrationsprojekt I vælger.

Søger I hjælp til at løse en udfordring eller afsøge en ny mulighed knyttet til produktion generelt, skal I søge et produktionsfagligt demonstrationsprojekt. Derved vil de tilknyttede specialister have viden om netop avanceret produktion og specifikt om det emne, som I beskæftiger jer med.

Er der derimod tale om hjælp til en materialerelateret udfordring eller mulighed, skal I søge et demonstrationsprojekt med materialefokus. De tilknyttede eksperter vil her være specialister indenfor materialeområdet, som kan hjælpe jer med at teste og afprøve materiale for at optimere det og dets anvendelse i avancerede produktionsprocesser. Materiale demonstrationsprojekter er en del af MADE’s større fokus på materiale.

FAKTA

Omfang: Et MADE Demonstrationsprojekt vil omfatte demonstration af teknologi og/eller styringsværktøj i et omfang, der synliggør fordele for virksomheden. Implementering i virksomheden er ikke et krav inden for projektets løbetid. Efter afslutning skal resultatet evalueres ud fra de, af virksomheden, opstillede effektmål. SMV’er som modtager projektbevillingen forpligtiger sig til, at der efter projektafslutning bl.a. bliver skrevet artikel om projektforløbet og resultater herfra, samt til at blive brugt som eksempel på et MADE Demonstrationsprojekt ved efterfølgende relaterede MADE-arrangementer.

Deadline: Seks gange årligt: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. december. Senest en måned efter ansøgningsfristen får ansøgere svar på, hvorvidt deres projekter er udtaget som MADE Demonstrationsprojekt.

Hvem kan ansøge: Alle SMV’er, der falder inden for MADE’s formål om at styrke danske produktionsvirksomheder, kan søge om deltagelse i et MADE Demonstrationsprojekter. Tildeles virksomheden et MADE Demonstrationsprojekt, optages virksomheden som medlem af MADE på sædvanlige kontingentvilkår, og dermed bliver virksomheden en del af videndelingen i MADE og den bredere indsats for at styrke Danmark som produktionsland.

Der bevilges maksimalt et MADE Demonstrationsprojekt pr. virksomhed pr. år.

Hvem kan deltage: Virksomheder, GTS og universiteter i MADE som fremmer formålet med projektet.

Varighed af projekterne: Op til seks måneder.

Projektbudget: Op til 190.000 kr. Halvdelen af budgettet bevilges og halvdelen er egenfinansiering fra den ansøgende virksomhed.

Ansøgt beløb: Op til 95.000 kr. (50% af projektbudgettet). Heraf kan op til 20.000 kr. bruges på udstyr og materialer.

Egenfinansiering: Op til 95.000 kr. (50% af projektbudgettet). Heraf kan op til 20.000 kr. bruges på udstyr og materialer. Resten af egenfinansieringen indgår som arbejdstid.

Hvad dækker de ansøgte midler: Midlerne dækker lønudgifter til Teknologisk Institut, FORCE Technology og/eller Alexandra Instituttet i forbindelse med demonstration af nye produktionsrelateret teknologier. Antallet af timer, som vidensleverandøren bidrager med i projektet, kan variere efter timepris, men ligger oftest mellem 100-140 timer.

Læs mere og ansøg på MADEs hjemmeside

EKSEMPLER PÅ MADE DEMONSTRATIONSPROJEKTER

2 kagetyller på sort underlagBühler-Meincke

Produktion af tyller til kageproduktion havde længe givet Bühler-Meincke udfordringer, men i samarbejde med Teknologisk Institut producerer de nu tyller og flere andre produkter med 3D-print. Det giver dem stor designfrihed og samtidig er der opnådet fødevaregodkendelse på tyllerne.

Læs mere


 

Close-up af værktøjsveksler på robotarm4TECH

Virksomheden 4TECH har designet en værktøjsveksler, som giver kollaborative robotter mulighed for at skifte mellem flere værktøjer. Teknologisk Institut har hjulpet med at optimere og printe værktøjsveksleren, som er designet specifikt til produktion med 3D-print.

Læs mere