Mange skader på bygninger kan undgås med korrekt skybrudssikring

Inge  Faldager

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 96.

Skybrud - Følgeskader

Mange skader på bygninger kan undgås med korrekt skybrudssikring

Foto (øverst): Kristian Juul Pedersen/Scanpix.

Ny gennemgang af bygninger, viser, at mange ejendomsejere har skybrudssikret forkert eller ulovligt med risiko for bygningsskader. Men nu giver to nye manualer fra Teknologisk Institut konkrete anvisninger på korrekt og lovlig skybrudssikring.

Det er vigtigt, at en ejendomsejer får anvist den rigtige løsning fra rådgivere og håndværkere til at sikre deres bygninger mod skybrud. To nye vejledninger fra Teknologisk Institut giver nu anvisninger til forskellige mulige løsninger til at sikre ejendomme mod indtrængende vand – både fra monsterregn og fra forurenet vand, som ved skybrud strømmer ind i for eksempel kældre fra overbelastede kloakker.

- Ved vores gennemgang af ejendomme har vi set en række tilfælde, hvor ejendomsejere har skybrudssikret uhensigtsmæssigt - nærmest i panik. Meget af det, der er udført som klimasikring af bygninger, virker ikke og er ofte heller ikke lovligt. Der bliver heller ikke altid valgt den mest enkle og billige løsning til at sikre bygninger mod monsterregn, siger seniorkonsulent Inge Faldager fra Teknologisk Institut.

I det sidste år har hun gennemgået knapt 30 beboelsesejendomme og kommunale bygninger i København som forarbejde til to nye vejledninger.

Som eksempler på uhensigtsmæssige forsøg på skybrudssikring nævner Inge Faldager blandt andet for høje kanter ved lyskasser og kældernedgange samt kanter/volde foran indgangsdøre. Kanterne kan bl.a. gøre adgangen vanskelig for gangbesværede. I forhold til at sikre mod indløb af kloakvand fra overbelastede kloakker nævner hun, at bygningsejere af etageejendomme for eksempel har forsøgt at sikre mod at få kloakvand ind i kælderen ved at sætte en højtvandslukker på stikledningen ind til ejendommen. Men det er ulovligt og kan resultere i oversvømmelse med ejendommens eget spildevand.

- Ejerne har selvfølgelig ikke gjort det af ond vilje, men af uvidenhed. De to nye anvisninger til håndværkere og rådgivere indeholder en bred vifte af løsninger og er forsynet med billeder og praktiske beskrivelser af korrekte former for klimasikring. Vi håber, de kan forhindre at folk spilder penge på ulovlige eller dårlige løsninger, siger Inge Faldager. 

Kælderoversvømmelser

Anvisningerne - Skybrudssikring af bygninger og Kælderoversvømmelser, Sikring mod opstigende kloakvand - offentliggøres i forbindelse med en konference om skybrudssikring af bygninger den 11. september på Teknologisk Institut.
Materialet kan downloades her.

Projektet er støttet af Realdania, Forsikring og Pension samt en række boligselskaber, herunder KAB, Boligforeningen 3B, Gentofte Ejendomme, Teknik og Miljø, Ejendomscenteret Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune Center for Byggeri.

Yderligere oplysninger:

Seniorkonsulent Inge Faldager, Teknologisk Institut, if@teknologisk.dk tlf: 7220 2296

eller centerchef Ulrik Hindsberger, uhi@teknologisk.dk , tlf: 7220 2285