Micro-credentials vokser frem som næste skridt i livslang læring

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Micro-credentials vokser frem som næste skridt i livslang læring

Den grønne og teknologiske udvikling ændrer arbejdsmarkedet, og effekten af COVID-19 har kun sat fart på forandringen. Udviklingen stiller nye krav til medarbejderes kompetencer og til bedre muligheder for mere fleksibel uddannelse og oplæring. EU-Kommissionen har gjort micro-credentials (som vel nærmest kan oversættes til ’mikro-uddannelsesbeviser’) til en central del af den nye europæiske dagsorden for færdigheder (European Skills Agenda), som skal hjælpe Europa med at opkvalificere og omskole arbejdskraften til de fremtidige kompetencekrav. 

Et Micro-credential er et bevis for et læringsudbytte, som en elev eller studerende har opnået efter et kort læringsforløb, fx et kursus eller et modul.  Micro-credentials kan udstedes for enkeltstående kurser eller dele af traditionelle uddannelser (fx uddannelsen til bachelor eller en erhvervsuddannelse). Det bliver med micro-credentials bedre muligheder for at få bevis for l målrettede kurser, som kan holde medarbejderne relevante for arbejdsmarkedet eller give dem helt nye muligheder. I modsætning til nu, hvor kursusbeviser ofte kun dokumenterer tilstedeværelse, vil micro-credentials opfylde nogle minimumskrav til oplysninger om niveauet af læringsforløbet, bedømmelse, kvalitetssikring, og hvilken uddannelsesinstitution der har udstedt beviset. Det betyder, at beviserne kan anvendes, hvis en person ønsker at kurset indgår i en længerevarende uddannelse.

Micro-credentials skal ikke erstatte de traditionelle uddannelser, men fungere som et supplement, som giver deltageren mulighed for at opdatere deres kvalifikationer, søge ny og muligvis tværfaglig viden.

Ikke et nyt fænomen

Micro-credentials er ofte digitale kurser, og kendes også under navne som digital badges og nano degrees. Lige nu er den største udfordring for micro-credentials, at man ikke har en fælles forståelse for, hvad et micro-credential egentlig er.

Vi har, sammen med en europæisk ekspertgruppe nedsat af EU Kommissionen, udforsket barrierer og muligheder for brugen af micro-credentials i videregående uddannelser. Sammen med gruppen, har vi udviklet en roadmap, som viser trin på vejen henimod en fælles europæisk tilgang til micro-credentials. Arbejdet har resulteret i en rapport, og ved at læse den, kan du som repræsentant fra uddannelsesinstitution eller myndighed blive klogere på:

  • Hvordan micro-credentials kan fremme livslang læring
  • En gennemgang af byggestenene i en europæisk tilgang til micro-credentials
  • Hvordan micro-credentials kan kvalitetssikres, anerkendes, indgå i eksisterende kvalifikationsrammer og deles.
  • Næste skridt i implementering af micro-credentials i videregående uddannelse

Du kan læse mere her eller du kan kontakte os for et møde eller oplæg om, hvordan din organisation kan bruge micro-credentials.