Miljøteknologier skal hurtigere på markedet

Bjørn Malmgren-Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 10.

Elpære i skoven med jord og spirer indeni

Miljøteknologier skal hurtigere på markedet

Nye miljøteknologier står i kø for at løse samfundets miljøudfordringer, for der er langt fra udvikling af ny teknologi til udbredelse og implementering i branchen. ETV-tests giver de nye miljøteknologier troværdighed og kan være med til at nedbryde de barrierer, der opstår fra idé til færdigt produkt.

Når en virksomhed udvikler en ny miljøteknologi og skal overbevise markedet om, at den fungerer, kan det tage flere år at opbygge troværdighed om teknologien og få den på markedet.

– Der er en tendens til, at ny teknologi først bliver taget seriøst, når producenten kan fremvise referencer fra tilfredse kunder. En ETV-test kan medvirke til at skabe troværdighed omkring teknologien, og at den i praksis giver de lovede miljøgevinster, fortæller Bjørn Malmgren-Hansen fra Teknologisk Institut.

Måling og verifikation af ny teknologi
ETV står for Environmental Technology Verification og er en europæisk ordning, der verificerer og måler, om nye miljøteknologier lever op til deres specifikationer. ETV-tests kan foretages inden for følgende områder:

 • Vandbehandling og monitering
 • Energi
 • Materialer, affald og ressourcer
 • Landbrugsteknologier
 • Luftrensning og -monitorering
 • Jord- og grundvandsmonitorering og -rensning
 • Renere produktion og processer.

Endelig er der mulighed for gennem VerifiGlobal at udføre en ETV i samarbejde med verfikationsorganer udenfor EU-landene, så ETV’en også er gyldig i USA, Canada, Japan og Sydkorea.

Virksomheder kan søge om støtte til gennemførelse af ETV-test ved Miljøstyrelsen. Der er også mulighed for at søge om støtte via EU-programmer med fokus på udvikling/demonstration af teknologier.

Hurtigere på markedet i alle EU-lande
En ETV-test har også den fordel, at producenten ikke behøver at teste sin teknologi på alle markeder. ETV-verifikationen er anerkendt i alle EU-lande og også udbredt i bl.a. USA, Canada og Korea. Det sparer penge og gør vejen fra idé til marked kortere.

Hvad kan verificeres?
For at kunne ETV-verificere nye miljøteknologier skal teknologien være markedsklar. Via en quick-scan, hvor man tager en dialog med producenten omkring teknologiens parathed, får man et indtryk af, om den pågældende teknologi er egnet og klar til en verifikation. ETV’en kan altså udføres, når teknologien er færdigudviklet og opbygget i en skala, som er parat til salg.

– Teknologisk Instituts arbejde med at gennemføre quick-scans viser en række spændende teknologier inden for bedre udnyttelse af ressourcer. Producenterne er tit ikke klar over de muligheder, som ETV giver dem i forhold til at komme på markedet – ikke blot i Danmark, men også globalt, siger Bjørn Malmgren-Hansen fra Teknologisk Institut.

CASE: Kunstgræsbaner indtager det amerikanske marked
Det danske firma Re-Match, som sorterer kunstgræsbaner har fået verificeret deres sorteringsteknologi, som sikrer at kunstgræsbaner sorteres i de fire fraktioner sand, gummigranulat, baking (bundet af tæppet) og plaststråene. 

Materialefraktionerne er så rene, at de kan genanvendes blandt andet til nye kunstgræsbaner. Re-Match har fået verificeret:

 • hvor rene fraktionerne er
 • hvor højt et udbytte af materialerne der opnås
 • energiforbrug pr ton behandlet græsbane

EU-ETV Verifikationen har vist sig at gøre det nemmere for Re-Match at komme ind på fx det amerikanske marked, jfr. citat fra Re-Match CEO Dennis Andersen : ”We can actively use the new ETV verification in the process of establishing plants in other countries to get closer to large concentrations of worn-out turfs. We are already well advanced with specific plans in North America, and I believe in ETV as a remedy to open doors faster”.

Læs mere om EU-ETV verifikationen

FAKTA OM ETV

 • ETV er udviklet til test af miljøteknologier hvor der ikke findes standarder/lovgivning for test af performance af teknologien. Til sammenligning findes eksisterende ordninger som energimærkeordningen med en velbeskrevet metode til at måle energiforbruget på et elektrisk apparat (fx om et køleskab skal mærkes med A+ eller A++ i energieffektivitet).
 • ETV-verifikationer er anerkendt i EU samt lande som USA, Canada og Korea.
 • ETV findes i flere varianter. En EU-ETV, en ETV under DANETV systemet og der er etableret en international organisation – VerifiGlobal – som skal understøtte og fremme brugen af den internationale standard ISO 14034 for ETV, og som udsteder verifikationserklæringer med et internationalt sigte.

Kontakt

ETA-Danmark: Peter Fritzel, pf@etadanmark.dk

Teknologisk Institut: Bjørn Malmgren-Hansen, bmh@teknologisk.dk