Når en robot bliver din nye kollega – Arbejdsmiljø 4.0

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

En menneskelig hånd og en robothånd giver et håndtryk.

Når en robot bliver din nye kollega – Arbejdsmiljø 4.0

Kommunikation og medarbejderinddragelse er afgørende for accepten af ”de nye kolleger” og en succesfuld implementering af robotter. Det viser en ny rapport udarbejdet af Teknologisk Institut. Rapporten illustrerer, hvilke udfordringer og muligheder, der opstår i forhold til arbejdsmiljøet, når robotter bliver kolleger. 

Industri 4.0 har over de seneste år spredt sig som en steppebrand som den samlende betegnelse for de nye teknologier, der digitaliserer vores arbejdspladser og forbinder den fysiske verden med den digitale. Denne udvikling kræver, at vi finder nye måder at arbejde på, at vores kompetencer får et løft, og at vi arbejder med at ændre vores mindset, fordi vi ikke længere kan tænke og agere på samme vis, som før Industri 4.0 var en ting. 

I rapporten har vi undersøgt fire områder: Automatisering i industrien, Digitalisering af velfærden, Mikroteknologier samt Software-robotter og chatbots. Formålet er at samle viden fra forskellige brancher, så danske virksomheder kan lære af de erfaringer, der allerede findes derude. Rapporten konkluderer, at kommunikation og medarbejderinddragelse er afgørende for accepten af ”de nye kolleger” og en succesfuld implementering. Og at det er centralt at tage stilling til, hvordan man organiserer opgaver, roller og ansvar, når nye teknologier introduceres.

Bliver jeg fyret, når robotten kommer?
Selvom danskerne generelt er positive over for nye teknologier, hersker der blandt mange ansatte tvivl om konsekvenserne af de nye teknologiers indtog. Det skaber utryghed, som rodfæster sig i bekymringer. Det kunne omhandle evne til at lære at bruge teknologien, om der bliver behov for uddannelse/efteruddannelse, eller usikkerhed om hvad det fremtidige job indebærer, til om der overhovedet er et job til medarbejderen efter indførelsen af den nye teknologi. 

Først og fremmest er robotterne til for at gøre arbejdsopgaver lettere for os. Robotter kan f.eks. varetage tunge løft, udføre farlige arbejdsopgaver eller håndtere ensidigt gentaget arbejde, der alle tidligere var væsentlige faktorer for alt mange nedslidte ansattes tidlige afgang fra arbejdsmarkedet. Men selvom det på den front er kærkomment med nye teknologier, er det et faktum, at de udfører opgaver, der tidligere blev varetaget af en person, og at jobindholdet nu og fremover kommer til at forandre sig radikalt. Og det skal man som virksomhed og ledelse være opmærksom på, så man er bedst muligt rustet til at håndtere både den teknologiske og menneskelig side af forandringsprocessen.

Vi skal samle viden om, hvordan robotter påvirker arbejdsmiljøet
Indførelsen af nye teknologier giver anledning til et fornyet fokus på arbejdsmiljøet. Og der vil over de kommende år fortsat være behov for at undersøge, hvordan teknologier bedst implementeres, og hvilke konsekvenser teknologierne har og får for organisationer, virksomheder og de ansatte. 

På de mange arbejdspladser, der i øjeblikket implementerer forskellige nye teknologier, genereres der erfaringer med forberedelse, implementering og drift. Disse erfaringer skal samles og analyseres, samtidig med at der skal indhentes mere forskningsbaseret viden om, hvordan teknologien påvirker de mennesker, der arbejder med den. Det er medarbejderne, der har den dybe faglige indsigt i de områder, som den nye teknologi skal indføres i, og det er medarbejderne, der efterfølgende skal anvende og ”samarbejde” med den nye teknologi. Det menneskelige fokus er derfor afgørende for arbejdsmiljøets ve og vel, når virksomheder introducerer nye teknologier.

Fakta

  • Undersøgelsen er gennemført i januar – april 2019.
  • Undersøgelsen er gennemført for BFA-Industri, BFA Velfærd og Offentlig administration samt Arbejdsmiljørådet (BFA BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø). 
  • Den hviler i stor udstrækning på desk research af eksisterende materialer, både undersøgelser, som Teknologisk Institut selv har gennemført, og andre nationale og internationale undersøgelser. 
  • Desk researchen er suppleret med interview og case historier, der illustrerer nogle af de udfordringer og dilemmaer, der kan være, når digitalisering og automatisering rulles ud på arbejdspladserne.
  • Rapporten har fungeret som udgangspunkt for aktiviteter, artikler og konferencer om arbejdsmiljømæssige konsekvenser af Industri 4.0 

Her er rapporten

Læs mere om "de nye kolleger" inden for Automatisering i industrien, Digitalisering af velfærden, Mikroteknologier samt Software-robotter og chatbots i rapporten her.