Netværksgruppe for data-drevet procesoptimering

Christian Bladt Brandt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 43.

Netværksgruppe for data-drevet procesoptimering

Arbejder du med at finde optimale indstillinger for en proces? Vil du gerne dele erfaringer med ligesindede om hvordan man løser denne type problem på den mest effektive måde? Så er denne netværksgruppe som skabt for dig!

Formål

Formålet med denne netværksgruppe er at forbedre måden proces- og produktudvikling udføres på i danske produktionsvirksomheder. Gruppen vil fungere som et forum til at udveksle viden om og erfaringer med data-drevet procesoptimering. Listen over relevante emner inkluderer Design of Experiments (DOE), måling af produktkvalitet og andre effektive måder at anvende data til at forbedre en proces eller udvikle et produkt.

Målgruppen for dette netværk er ansatte i danske produktionsvirksomheder med en interesse i data-drevet optimering af processer og/eller produkter. Gruppen sigter efter at inkludere produktionsvirksomheder fra en lang række industrier lige fra lægemidler til metaldele.

Brownie Bee network group lab work

Indhold

Der afholdes tre heldagsmøder hvert år. Medlemmerne af gruppen skiftes til at være vært for møderne, på frivillig basis. Hvert møde inkluderer relevante præsentationer, diskussioner af erfaringer og udfordringer i små grupper og typisk også en rundtur i værtsvirksomhedens faciliteter. Oplægsholderne kan være eksterne eksperter eller medlemmer af netværket og præsentationerne vil omhandle eksempler på forskellige tilgange til data-drevet procesoptimering, herunder værktøjer eller rammer der understøtter praktisk implementering af DOE eller andre data-drevne tilgange til optimering.

Netværket stiller også en privat kommunikationskanal til rådighed for at medlemmer kan søge sparring fra hele netværksgruppen i perioden mellem møderne.

Deltagere

Deltagerne forventes at have praktisk erfaring med optimering af processer eller produkter, baseret på fysiske eksperimenter og vejledt af statistiske værktøjer. Netværket har ikke fokus på bestemte software-løsninger, men det vil være normalt for medlemmer at bruge software som fx SAS JMP, Minitab, Design Expert osv. og/eller scripting sprog som Python, R eller MATLAB.

Pris

Medlemskab af netværksgruppen koster 12.000 kr. per virksomhed i årligt kontingent. Ikke-medlemmer kan deltage i et første møde for 1000 kr., som efterfølgende trækkes fra kontingentet ved indmeldelse i netværket. Hver medlemsvirksomhed må sende op til tre ansatte til hvert møde. Kontakt os hvis du ønsker at sende flere deltagere.

Indmeldelse

Kontakt Christian Bladt Brandt hvis du ønsker at blive medlem af netværksgruppen eller har spørgsmål.
For at deltage i det første møde den 6. september 2022 skal du registrere dig senest tirsdag den 30. august 2022.

Næste netværksmøde om data-drevet procesoptimering

Næste netværksmøde afholdes onsdag den 11. januar 2023.

Program følger snarest.

Program for tidligere møder

Brownie Bee network group factory

Links