Nu skal den mindste mikroplast kunne fjernes fra spildevandet

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 37.

Mikroplast

Nu skal den mindste mikroplast kunne fjernes fra spildevandet

Teknologisk Institut går sammen med tre forsyningsselskaber og en teknologileverandør for at udvikle teknologi til fjernelse af de mindste fraktioner af mikroplast og mikrogummi i renset spildevand.

I et nyt projekt skal Teknologisk Institut sammen med tre forsyningsselskaber samt en teknologileverandør undersøge mulighederne for at reducere udledningen af de mindste fraktioner af mikroplast og mikrogummi i renset spildevand.

- Der er meget begrænset viden om renseeffektiviteten for mikroplast mindre end ca. 20 µm (my-meter) i størrelse, og stort set ingen viden om mængder af mikrogummi i spildevand, hvor især gummipartikler fra dækslid forventes at dominere fra de fælleskloakerede spildevandsområder, siger seniorprojektleder Hanne Løkkegaard, Teknologisk Institut.

Stort fokus
Både nationalt og internationalt er der kommet stort fokus på udledningen af mikroplast til vores vandmiljø.
De seneste undersøgelser af mikroplast i spildevand indikerer, at renseanlæggene fjerner 90 - 99 % af den mikroplast, som kommer ind på renseanlæggene.

Miljøstyrelsen vurderer, at hovedkilderne til mikroplast i Danmark er bildæk, maling, sko, vejstriber og tøj. Noget af plastikken ender i vores rensningsanlæg, og derfra kan det blive ledt videre til vandmiljøet. 

På den måletekniske front er der ifølge Hanne Løkkegaard dog store udfordringer med de allermindste partikler af mikroplast og mikrogummi. I et nyt projekt vil der være fokus på disse partikler i udløbet fra renseanlæggene (under 20 µm og ned til 1-5 µm). Partiklerne i denne størrelse er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

Optimere filteranlæg
- Det er ambitionen at videreudvikle og optimere et filteranlæg til renseanlæggene, så de mindste partikler kan frasepareres effektivt, hvorved potentialerne for at fjerne mikroplast over filterenheden kan blive undersøgt i projektet. Det bygger på en viden, vi på Teknologisk Institut har udviklet i tidligere undersøgelser af mikroplastudledninger i renset spildevand fra rensningsanlæggene, siger Hanne Løkkegaard,

Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). og sker i samarbejde med TechRas Miljø A/S og tre forsyningsselskaber - nordsjællandske Novafos, Mariagerfjord Vand og Ringkøbing-Skjern Forsyning. Partnerne ønsker alle at opnå større viden om de mindste fraktioner af mikroplast og mikrogummi i renset spildevand, som der på nuværende tidspunkt er meget lidt viden omkring.

I projektet skal TechRas Miljø, sammen med Teknologisk Institut, udvikle teknologien til rensning af spildevandet ved hjælp af en filterteknologi specielt egnet til at fjerne de helt små partikler. Forsøg med den nye teknologi skal gennemføres i tre forsyninger i Nordsjælland, ved Mariagerfjord og Ringkøbing-Skjern-området.

Yderligere oplysninger
Sektionsleder Lotte Bjerrum Friis-Holm, Teknologisk Institut, mobil 7220 1837, mail: lbfh@teknologisk.dk