Ny analyse: Giv plads til medarbejderne – giv plads til innovation

Emil Højbjerre Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 70.

-

Ny analyse: Giv plads til medarbejderne – giv plads til innovation

De mest innovative fremstillingsvirksomheder er dem, hvor medarbejderne inddrages, viser en ny analyse fra Teknologisk Institut, som har interviewet 1.274 ledere. Analysen viser også, at det ikke kun er ledelsen, der er en del af innovationsarbejdet i en agil produktion.


Hvad er grunden til, at nogle virksomheder er mere innovative end andre?

Miljø, økonomi og ledelse er selvfølgelig nogle af de bagvedliggende faktorer.

Men hvad nu, hvis det i virkeligheden er medarbejderne, der er afgørende for graden af innovation i en virksomhed?

En ny analyse lavet af Analyse og Erhvervsfremme ved Teknologisk Institut har kigget nærmere på innovation og fremtidens agile produktion, og særligt de menige medarbejderes rolle bliver sat i nyt lys.

- Når man ser på sammenhængen mellem innovation og medarbejdernes indflydelse, tegner der sig et billede af, at de mest innovative fremstillingsvirksomheder også er dem, hvor medarbejderne inddrages i tilrettelæggelsen af arbejdet, siger Emil Højbjerre Thomsen, der er konsulent ved Teknologisk Institut og en af forfatterne bag den nye analyse.

Kamstrup: Alle produktionsmedarbejdere inddrages

Medarbejderne er i dag ofte involveret i planlægningen af, hvordan opgaver løses i produktionen. Faktisk inddrager over halvdelen af de små og mellemstore fremstillingsvirksomheder medarbejderne i, hvordan man løser produktionsopgaver.

- Analysen viser, at det ofte skaber værdi at inddrage medarbejdere i de beslutninger, der vedrører tilrettelæggelsen af opgaver i produktionen. Det kan være med til at motivere medarbejderne, fortæller Emil Højbjerre Thomsen.

Hos produktionsvirksomheden Kamstrup er produktionsmedarbejderne meget vigtige for innovationen. Virksomheden kommunikerer tydeligt, at medarbejdernes inputs er afgørende for at forbedre og videreudvikle virksomhedens produktionsprocesser.

- På vores daglige tavlemøder samler vi hver dag op på, hvordan driften kører. Det er produktionsmedarbejderne, der oplever på nærmeste hold, hvor der er mulighed for at optimere på vores processer. Vi opfordrer altid til, at vores medarbejdere kommer med inputs til, hvordan vi kan optimere og udvikle på driften, fortæller Flemming Møller Hansen, der er Head of Manufacturing Concepts hos Kamstrup.

- Når alle medarbejdere er med til at tænke i forbedringer og udvikling af vores processer, så giver det enormt mange inputs til, hvordan vi opnår en mere effektiv drift. Derfor skaber det ekstremt stor værdi hos Kamstrup, at vi inddrager alle produktionsmedarbejdere i, hvordan vi bedst tilrettelægger arbejdsgange og processer, tilføjer han.
 

Hør her, hvordan Kamstrup eksempelvis involverede sine medarbejdere i implementeringen af robotter i produktionen.


Analysen er baseret på telefoninterviews med 1.274 ledere i fremstillingsvirksomheder i Danmark med mellem 10 til 250 ansatte. Undersøgelsen er gennemført af Teknologisk Institut, Copenhagen Business School (CBS) og Syddansk Universitet (SDU) som et led i et forskningsprojekt støttet af Industriens Fond.

Innovation i en agil produktion

Agil indretning af produktionen er på radaren i danske fremstillingsvirksomheder. Og når man taler om agil produktion, handler det både om brugen af nye, digitale teknologier – for eksempel cobots, kunstig intelligens eller 3D-print – og om ledelsesstil, hvor man inddrager og uddelegerer ansvar til medarbejderne samt en måde at organisere virksomheden mere fleksibelt.

De små og mellemstore fremstillingsvirksomheder med en høj grad af digital processtyring og automatiserede processer er mere innovative end andre virksomheder.

Det viser den nye analyse fra Teknologisk Institut også.

Faktisk er det fødevarebranchen og møbelindustrien, der er de to brancher, som i gennemsnit har de fleste innovationsaktiviteter, hvorimod jern- og metalindustrien har færrest innovationsaktiviteter.

Siden 2019 er der generelt sket en stigning i andelen af danske små og mellemstore fremstillingsvirksomheder, der har automatiseret produktionsprocesser - især automatisering af fremstillings-, bearbejdnings- og behandlingsprocesser er blevet mere udbredt.

Rapporten er blevet til med støtte fra Industriens Fond samt aktiviteten "Agil Produktion" på Teknologisk Institut finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Analysen viser...

1. Agile redskaber som for eksempel digitale teknologier og inddragelse af medarbejdere i planlægning af produktionen hænger ofte sammen med innovation.

2. Virksomheder med en høj grad af digital processtyring og automatiserede processer ser ud til at være mere innovative end øvrige virksomheder – særligt hvad angår udvikling af nye processer og systemer, men også i forhold til innovation af blandt andet indpakning og prissætning.

3. Fremstillingsvirksomheder, hvor medarbejdere har indflydelse, er oftere innovative end virksomheder, hvor ledelsen beslutter det meste.

4. Fleksibel organisering af produktionen er på radaren i rigtig mange virksomheder, og tre fjerdedele af virksomhederne har fleksibilitet som en del af deres strategi. Men fleksibel organisering betyder tilsyneladende mindre for tilbøjeligheden til at innovere.

 

Læs hele analysen her: