Ny app til borgere med fodsår

Trine Rolighed Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 28.

SårApp

Ny app til borgere med fodsår

Diabetikere med fodsår kan nu få bedre styr på deres lidelse og få styrket dialogen med behandlerne med en ny app.

Borgere med diabetes kan nu få et bedre overblik over udviklingen af deres diabetiske fodsår med ny SårApp. Appen, som er en del af et forskningsprojekt HealthD360, vil undersøge, hvordan borgeren kan få mere kontrol over eget behandlingsforløb specielt mellem aftaler hos praktiserende læge og på sårklinikker. Samtidig kan appen hjælpe med at understøtte kommunikationen med sundhedsfaglige personer.

Et stigende antal ældre borgere med diabetes bliver ramt af diabetiske fodsår. Sårene på foden kan være til stor gene for den enkelte borger og begrænse deres muligheder for at bevæge sig frit og udføre aktiviteter i dagligdagen. I værste fald kan sårene føre til amputation af tæer eller dele af foden.

- Behandlingen af fodsår er kompleks og kræver et tæt samarbejde mellem borger og sundhedsprofessionelle, og det kan den nye app hjælpe med. Appen kan potentielt styrke borgernes kontrol over eget behandlingsforløb, hjælpe med at overskue sårhelingsprocessen og samtidig give borgeren mulighed for at dele relevante informationer med behandlerne,  siger lektor Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut.

Afkobler patienten
SårAppen er baseret på et tæt samarbejde mellem borgere, pårørende, sundhedsfaglige eksperter, virksomheder og forskere. Appen er en del af HealthD360 projektet, der vil skabe bedre sundhed for borgerne ved at koble data fra borgernes smartphones og personbåret udstyr med data fra det offentlige sundhedssystem. I dag er det ofte ikke muligt for borgeren at dele information og data om sit diabetiske fodsårs udvikling imellem konsultationer i de forskellige sundhedssektorer.

- Vores patienter bringer ofte oplysninger fra hjemmesygeplejersken med til vores konsultation, og jeg er sikker på, at denne kommunikation også går den anden vej. Paradoksalt nok afkobler vi patienten i kommunikationen i vores digitale kommunikation mellem sektorerne. Dette betyder, at der er en dobbelt kommunikation, som kan være med til at skabe tvivl om behandlingen og som kan give patienten følelsen af at være budbringer og mellemmand. Vores håb er, at denne app kan styrke kommunikationen og bringe patienten tilbage i centrum for behandlingen,  siger Klaus Kirketerp-Møller, overlæge ved Bispebjerg Hospital.

- Samtidigt vil patienterne være i stand til at følge udviklingen i heling, smerter og infektion. Det giver indsigt og motivation til at bidrage aktivt i sårbehandlingen, forsætter han.

Få et bedre overblik over sårets udvikling
I appen bliver borgerne vejledt i at registrere deres sår. Det er muligt at indtaste oplysninger om sårets størrelse, udseende, smerter, betændelsestilstand, aktivitetsniveau og om såret væsker. Samtidigt kan der inddrages data fra smartphones, smartwatches og lignende personbåret udstyr samt uploades billeder af såret. Disse informationer giver borgere mulighed for at følge sårudviklingen over tid og styrke dialogen med sundhedsfaglige personer om behandlingen.

- Det har været lærerigt at udvikle appen sammen med de øvrige partnere i HealthD360, og vi har fået tilført viden om nye teknologier med direkte adgang til eksperter inden for de forskellige felter. Appen giver i den nuværende version mulighed for at angive information om et sårs størrelse, og udviklingen af såret kan følges over tid på simple grafer. Der skal udvikles nye visualiseringer af data, og vi ser frem til, at appen testes på en række borgere, og deres feedback skal sammen med de planlagte udvidelser bruges til at give borgerne et endnu bedre værktøj til at følge udviklingen af deres diabetiske fodsår, Thomas Jensen, direktør Opus Consult.

Forebyggende initiativer
En første version af appen er nu tilgængelig i App Store og Google Play, og der laves løbende optimeringer efter feedback fra brugerne.

Data fra SårAppen vil blive analyseret sammen med registerdata og data fra kommunerne i projektet: Målsætningen er at blive klogere på, hvilke parametre der har størst betydning for udviklingen af diabetiske fodsår, som kan indgå i forebyggende initiativer fremover.

Udviklere bag appen er Cambio, Opus Consult, Teknologisk Institut, Alexandra instituttet, Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitet. Herudover har Aarhus Kommune og Frederiksberg Kommune bidraget med sparring og input fra borgere og sundhedsprofessionelle.

Læs mere på

Sår App

Fakta
Diabetes er en af de kroniske sygdomme, som rammer flest danskere. I dag har ca. 250.000 danskere diagnosen type-2 diabetes, hvor kroppen har nedsat følsomhed for insulin, mens de ca. 28.000 dansker med type-1 diabetes ikke kan producere nok insulin til at stabilisere blodsukkeret.

Begge typer af diabetes kan resultere i en række alvorlige følgesygdomme og komplikationer, det er bl.a. skader på nervesystemet, nyresygdomme, blindhed og hjerte-karsygdomme. Mere end 15% af voksne diabetikere oplever at få et fodsår. Det er den næsthyppigste komplikation til diabetes og kan i yderste konsekvens resultere i amputation af tæer, fødder og ben.

Antallet af diabetikere er fordoblet i de sidste 20 år. Det skyldes blandt andet, at flere danskere er overvægtige, at flere bevæger sig mindre i det daglige, og at den danske befolkning generelt bliver ældre.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Diabetes.dk.

Se SårApp-flyer

Kontakt

  • Lektor Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut, 72201828, trt@teknologisk.dk.
  • Overlæge Klaus Kirketerp-Møller, Bispebjerg Hospital, 40199087, klaus.kirketerp-moeller.01@regionh.dk