Ny biobaseret coating til emballage af ålegræs

Jens Kromann Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 06.

Billedet viser en strand med ålegræs, der er ved at blive indsamlet

Ny biobaseret coating til emballage af ålegræs

Ålegræs er den type tang man ofte ser, der skyller op på danske strande. Hvert år ender 50.000 tons ålegræs med at ligge på strandene. Kommuner med strandlinje bruger i gennemsnit 2 mio. kroner om året på at fjerne og bortskaffe ålegræsset, så det ikke rådner og generer strandgæsterne. Derudover udledes 150 tons CO2 pr. km strand, hvis det ikke fjernes.

Den danske virksomhed Coastgrass ApS har imidlertid set ålegræs, ikke som et problem, men som en ressource, som kan udnyttes til at fremstille en biokomposit, der kan støbes til bl.a. emballage. Biokompositter består af en blanding af naturfibre og en binder, som ofte er plast. I den biokomposit, som Coastgrass fører, er binderen både biobaseret og bionedbrydelig.

Innovation: Biobaseret coating til ålegræs-emballage
En udfordring, man imidlertid ofte ser, når man går fra ren plast til biokompositter, er, at naturfibre, som er tilbøjelige til at suge vand, er med til at gøre materialet mere gennemtrængeligt for fugt og mindsker levetiden. 
 
For at få hjælp til at se, om det er muligt at lave emballage af biokomposit med ålegræs, hvor vand ikke trænger mere igennem, og som har en høj levetid, har virksomheden for nyligt gennemført et MADE Demonstrationsprojekt støttet af Industriens Fond i samarbejde med Teknologisk Institut.

Teknologisk Instituts løsning
På Teknologisk Institut har vi gennem de sidste fem år udviklet bæredygtige coatings til tætning af papirbaseret emballage. I dette projekt blev relevante coatingmetoder og -materiale pålagt på Coastgrass’ emballage for at se, om det også havde en positiv indvirkning på barriereeffekten. Dette viste sig at være tilfældet. Én af de to coatings, som blev testet i projektet, er tillige biobaseret og bionedbrydelig. Med denne coating blev vandgennemtrængeligheden halveret.

En høj levetid af ålegræs-emballagen blev også demonstreret ved at foretage accelereret ældning ved høj fugtighed og forhøjet temperatur.

Resultaterne betyder, at Coastgrass nu har fået demonstreret, at deres materiale med ålegræs, kan anvendes i produkter, hvor indholdet skal holdes tørt. Det er eksempelvis emballage til creme, som ses på billedet.

Det videre forløb
Ålegræs er en forholdsvis uudnyt-tet råvare til materialer, og derfor er sikring af en hurtig og stabil kæde af råvareleverance, oprensning og tørring nogle af de trin, som ikke er helt veletableret og som stadig kan være en udfordring.

Succesen med anvendelsen af den nye biobaserede coating på biokompositter med ålegræs gør, at vi nu kan give produkter med disse bæredygtige materialer en biobaseret og bionedbrydelig barriere mod vand. Dette vil bl.a. være med til at sikre, at produkterne kan certificeres for bionedbrydelighed.

Billedet viser seks sorte emballager til creme fremstillet af Coastgrass af ålegræsmateriale. Emballagerne på billedet er ikke de endelige emballager.       Billedet viser ålegræs, bagest på billedet og forrest en biokomposit med indhold af ålegræs. Coastgrass ApS har specialiseret sig i at anvende ålegræs i materialer til erstatning af plast i produkter.
Emballage til creme, som MADE-projektet har           Coastgrass ApS har specialiseret sig
demonstreret, at ålegræs-materialet kan                    at anvende ålegræs i materialer til erstatning
anvendes til. Emballagen på billedet er ikke               i af plast i produkter. Bagved i billedet ses ålegræs.
det endelige produkt.                                                  Foran, en biokomposit med indhold af ålegræs.

Billedet viser processen med  indsamling og klargøring af ålegræs i Danmark
Indsamling og klargøring af ålegræs i Danmark

I et MADE demonstrationsprojekt får SMV’er hjælp til at løse konkrete udfordringer eller afprøve nye produktionsteknologier i skræddersyede forløb på op til seks måneder fra projektets opstartsdato. Gennem forløbet kan SMV’en trække på viden hos eksperter til en værdi af op til 100.000 kr.

 

Online nyhedsmagasin

Vil du modtage nyheder og artikler om plast og emballage i din indbakke? Tilmeld dig vores online nyhedsmagasin her