Ny højteknologisk gyllevogn

Sheena Ricafranca Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 84.

Gyllevogn

Ny højteknologisk gyllevogn

Teknologisk Institut har i samarbejde med GØMA og SEGES udviklet en ny højteknologisk forsøgsgyllevogn til test af effekten af organiske restprodukter med mulighed for iblanding af syre eller additiver i markforsøg.

Teknologisk Institut udfører hvert år en lang række af planteavlsforsøg, hvor der stilles store krav til præcision og dokumenteret tildeling til forsøgsbehandlinger som f.eks. husdyrgødning med mulighed for iblanding af svovlsyre eller additiver. Udfordringen har været at sikre nem og ensartet tildeling og iblanding af syre eller additiv samt kontinuerlig omrøring under tildeling og mulighed for analyse af indholdsstoffer.

Faglig Leder for Markforsøg på Teknologisk Institut, Henrik Junker-Hansen, uddyber fordelene ved tilsætningen af syre her:

 • Ved tilsætning af svovlsyre sænkes gyllens pH. Samtidigt bindes størstedelen af den opløste ammoniak på ammoniumform, hvorved ammoniakfordampningen mindskes og gødningsudnyttelsen øges.
 • Tilsætning af additiver såsom nitrifikationshæmmere begrænser derudover omdannelsen af ammonium til nitrat, hvorved risikoen for udvaskningen mindskes.

Det har derfor stor betydning for vores kunder, at vi nu har en højteknologisk gyllevogn til at kunne teste disse iblandinger med en endnu større præcision end tidligere, fortsætter Henrik Junker-Hansen.

Unik konstruktion

For at kunne imødekomme ovenstående behov ved udbringning i markforsøg, er den højteknologiske forsøgsgyllevogn konstrueret i tæt samarbejde mellem fagkonsulenterne hos SEGES, forsøgsteknisk personale hos Teknologisk Institut og gyllevognsfabrikanten GØMA.

Sideløbende med udviklingen af gyllevognen, er der udarbejdet protokoller til brugen, så der sikres ensartet og dokumenteret tildeling af organiske restprodukter til forsøgsarbejdet.

Den højteknologiske gyllevogn er udviklet som en del af resultatkontrakten ”Højteknologiske Markforsøg” støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Gyllevogn forsøgsgården

Fakta om den højteknologisk forsøgsgyllevogn

 • Forsøgsgyllevognen er produceret af GØMA, og omfatter
 • Kapacitet på 6 tons
 • Sugetårn
 • Fortrængningspumpe til præcis dosering af gylle.
 • 4 injector pumper fra Danfoil, som sikrer en præcis og arbejdsmiljøvenlig tilsætning af additiver under udbringning
 • Indbygget propel til sikker omrøring
 • Forberedt til montering af NIR sensor til flowmonitorering af næringsindhold.
 • Specialpresset fælg, med henblik på enkel tilpasning af sporvidde
 • Biocover SyreN system, overført fra det hidtidige udstyr
 • Relevante nedfældere eller slangebom i 3 meters arbejdsbredde.